Overlijden doorgeven

U geeft een overlijden door bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Wij werken alleen op afspraak. Gebruik de knop hieronder. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Beschrijving

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Maar u kunt ook zelf aangifte doen. Volgens de wet mag iedereen aangifte doen die 'uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Voor meer informatie: kijk op de website Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Overlijden doorgeven

Meestal geeft de uitvaartondernemer het overlijden door. Doet u dat zelf (bijvoorbeeld als familie), dan maakt u een afspraak bij de gemeente. U heeft dan het volgende nodig:

 • Uw geldig identiteitsbewijs.
 • Verklaring van overlijden bij een natuurlijke dood. Die krijgt u van de arts. Hierin staat dat de persoon is overleden.
 • Bij een onnatuurlijke dood, krijgt u een verklaring van overlijden van de GGD-arts. Daarnaast geeft de Officier van Justitie een verklaring van geen bezwaar af. 
 • B-verklaring . Dit is een verklaring die u van de arts krijgt. Hierin staat waaraan iemand is overleden.
 • Is de uitvaart in het buitenland? Dan heeft u een Medical Statement nodig. Die krijgt u van de arts.
 • Verklaring van geen bezwaar als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag na overlijden is. 
 • Wilt u het overlijden in het trouwboekje laten zetten? Neem het trouwboekje dan mee.

Is er sprake van overlijden in het buitenland?

Geef dit dan zo snel mogelijk aan bij de buitenlandse gemeente waar de persoon is overleden. Neem daarna contact op met de gemeente Oldenzaal.

Voorwaarden

 • U moet de aangifte van overlijden doen voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. U doet aangifte in de plaats waar de persoon is overleden.
 • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Kosten

 • Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.