Burgerlijke stand, akte of afschrift

U kunt een uittreksel aanvragen van bijvoorbeeld een geboorteakte, een overlijdensakte of huwelijksakte of echtscheiding. Hieronder leest u meer over de voorwaarden en de kosten.

Beschrijving

Voor sommige belangrijke gebeurtenissen in uw leven maakt de gemeente een akte op. Dat gebeurt bij geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschapsregistratie. De gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond, bewaart de aktes. Wilt u een uittreksel van de akte opvragen? Dat kan alleen als u in Oldenzaal geboren of getrouwd bent. U kunt van de volgende akten een uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte (of echtscheiding)
 • akte van partnerschapsregistratie (of beëindiging partnerschapsregistratie)

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost €16,60.

Vraag uw uittreksel burgerlijke stand online externe-link-icoonaan. U moet inloggen met DigiD. We sturen het dan per post aan u toe. Het duurt 5 werkdagen voordat u dit binnen heeft.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Liever een afspraak maken?

U kunt online een afspraak maken.externe-link-icoon Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Voorwaarden

Om een uittreksel of afschrift aan te vragen, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dat kan als u:

 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent;
 • een erfgenaam bent;
 • het kind of de ouder bent;
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent;
 • toestemming heeft gekregen (met machtiging).

Vraagt u het afschrift aan met toestemming? Dan heeft u het volgende nodig:

 • Een schriftelijke machtiging van de persoon voor wie u het afschrift aanvraagt.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet.
 • Uw eigen identiteitsbewijs.

Bijzonderheden

Internationale akte

Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Wij kunnen het afschrift van een akte dan ook in verschillende talen afgeven. Dat kan in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch.

Geldigheid akte

De organisatie die de akte nodig heeft bepaalt de geldigheid van het uittreksel. Meestal is dit 3 maanden.