Aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

U kunt hier als uitvaartondernemer digitaal aangifte doen van overlijden. Daarvoor is eHerkenning nodig.

Beschrijving

U kunt hier als uitvaartondernemer digitaal aangifte doen van overlijden. Daarvoor is eHerkenning (niveau 2+) nodig.  

Aanvraag volgen

U kunt de status van uw aanvraag volgen in het Bedrijvenloketexterne-link-icoon. Heeft u in uw aanvraag aangegeven dat u online een kopie van het verlof en/of uittreksel wilt ontvangen? Dan kunt u deze documenten downloaden. Wij sturen u een email zodra we de aanvraag afgehandeld hebben.

Eerste keer digitale aangifte?

Doet u als uitvaartondernemer voor het eerst digitale aangifte bij onze gemeente? Belt u dan daarna even met het team burgerzaken, telefoon (0541) 58 81 11. Zo zijn we er zeker van dat de aangifte goed is binnengekomen.