Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen. Particulieren gebruiken DigiD; bedrijven gebruiken eHerkenning.

Beschrijving

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Om de binnenstad te stimuleren, faciliteren en te helpen ontwikkelen is de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) ingesteld. Met de subsidie wil de gemeente Oldenzaal het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren en de beleving en levendigheid te stimuleren. Er zijn drie hoofdthema’s:

 • Stimulering compacte binnenstad
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Stimulering beleving en levendigheid

U kunt de subsidieregeling gebruiken voor:

 • Het opknappen van uw pand of gevel om de uitstraling te verbeteren
 • Begeleiding bij het verplaatsen van uw winkel naar het kernwinkelgebied
 • Activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de beleving van de binnenstad en die bezoekers trekken of het verblijf in de binnenstad verlengen.

U kunt voor uw idee een subsidiebijdrage van ons krijgen. De binnenstad vraagt om actie! Pak deze kans om de binnenstad nog mooier en levendiger te maken.

Waarom een Actieprogramma?

Trends laten zien dat in Nederland het aantal winkels in binnensteden afneemt en ook niet meer terugkomt. De binnenstad moet compacter met een herkenbaar stadshart en aanloopstraten met een uniek karakter. Maar vooral ook een binnenstad met volop sfeer, evenementen en cultuur. Bijvoorbeeld winkels weer woningen laten worden. Dit bestrijdt niet alleen leegstand, maar bevordert ook de levendigheid in de stad. De gemeente wil zich inzetten voor een levendige, vernieuwende stad, waarbij betrokken inwoners meedoen. In de binnenstad ontstaan al volop goede initiatieven. Goede initiatieven die de leegstand bestrijden, het profiel van de stad versterken, de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de binnenstad nog levendiger maken, kunnen een bijdrage ontvangen uit het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal.

Aanvragen

U kunt online een aanvraag indienen voor een incidentele subsidieverlening, met als thema waarop de aanvraag betrekking heeft Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal. Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen. U kunt tot uiterlijk 8 weken vóór aanvang van het project of de activiteit een aanvraag indienen.

Particulieren kunnen aanvragen met DigiDexterne-link-icoon ; bedrijven kunnen aanvragen met eHerkenningexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal stimuleert, faciliteert en ondersteunt ontwikkelingen in de binnenstad. In dit (aangepaste) programma zijn drie hoofdthema’s opgenomen:

 • Regeling Stimulering Compacte Binnenstad 
  De regeling heeft tot doel om een compacte binnenstad te stimuleren, waardoor de leegstand wordt teruggedrongen. Hierbij kunnen ondernemers die verplaatsen van buiten de binnenstad (maar wel in Oldenzaal) naar de binnenstad, in aanmerking komen voor een verplaatsingssubsidie. Daarnaast kan de eigenaar van het achtergebleven pand subsidie aanvragen voor planontwikkelingskosten om het pand te transformeren naar een andere functie dan detailhandel of horeca.
 • Regeling Ruimtelijke kwaliteit
  De regeling heeft als doel het door ondernemers/eigenaren gezamenlijk verbeteren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad. En daarbij ook de gevelverbetering van de individuele panden. Hierbij zijn criteria geformuleerd, waaraan gevelverbetering moet voldoen om de gewenste kwaliteit te behalen. Deze criteria zijn vastgelegd in “criteria voor subsidieverlening Gevelverbetering Binnenstad Oldenzaal”.
 • Regeling Stimulering Beleving en Levendigheid
  De regeling heeft als doel het stimuleren van initiatieven van eigenaren en ondernemers ter verbetering van de beleving en levendigheid van de binnenstad te komen.                 

Wat is de hoogte van de subsidie?

De gemeente Oldenzaal heeft € 100.000 per jaar vrijgemaakt voor initiatieven in de binnenstad. Het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal is een subsidie om initiatiefnemers een duwtje in de rug te kunnen geven. De subsidieregeling is bedoeld voor:

 • Stimulering Compacte Binnenstad
  Verplaatsingssubsidie: 
  De subsidie is bedoeld voor een verplaatsing van een winkel van buiten de binnenstad naar de binnenstad.
  De vergoeding bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 10.000.
 • Transformatiesubsidie:
  De subsidie is bedoeld voor eigenaren van leegstaande panden met bestemming detailhandel- of horecabestemming. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het veranderen van de bestemming naar en andere bestemming dan detailhandel of horeca.
  De vergoeding bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 10.000.
  Een vergoeding van € 5.000,- voor het schrappen van de bestemming detailhandel, mits verklaring dat hiermee planschade voldoende is verzekerd

Ruimtelijke kwaliteit

 • Gevelverbeteringssubsidie
  De gevelsubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de luifel, pui of entree aan de voorzijde van een winkel in de binnenstad van Oldenzaal. De eigenaar kan de subsidie aanvragen.
  De vergoeding bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 10.000.

Stimulering Beleving en Levendigheid

 • De subsidie is bedoeld voor het stimuleren van initiatieven om tot een verbetering van de levendigheid en beleving van de stad te komen.(niet bedoeld voor evenementen)
 • Versterking profiel van Oldenzaal, bijvoorbeeld zichtbaarheid van historische elementen.
 • Het trekken van meer bezoekers en bijdragen aan een langer verblijf.
 • Samenwerkingen in de binnenstad.
 • De subsidie verdubbelt de inzet met een maximum van € 7.500.

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers, pandeigenaren, inwoners, stichtingen of instellingen in de gemeente Oldenzaal.