Afwijking gebruik

Wie een stuk grond of een bestaand gebouw anders wil gebruiken dan waarvoor het bestemd is volgens het bestemmingsplan moet een vergunning aanvragen. Dus een woning is om in te wonen, een bedrijfspand om een bedrijf in uit te oefenen en een schuur om als bergruimte te gebruiken. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. Soms kan het echter onder voorwaarden worden toegestaan om een gebouw voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een praktijk aan huis in een bestaande garage.

Kan ik mijn plan niet realiseren als het niet voldoet aan het bestemmingsplan?

Als uw plan of het door u gewenste gebruik niet overeenkomt met het bestemmingsplan dan heeft de gemeente in bepaalde gevallen de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Er bestaan verschillende mogelijkheden om af te wijken. Hier volgt een overzicht:

  • Binnenplanse afwijking: In de regels van het bestemmingsplan zelf is opgenomen waarvoor, op welke manier en/of tot welke grenzen kan worden afgeweken van sommige bepalingen in dat bestemmingsplan.
  • Buitenplanse afwijking kruimellijst: Wanneer een initiatief niet met een binnenplanse afwijking mogelijk is, kan er in bepaalde gevallen buiten het bestemmingsplan worden afgeweken.
  • Tijdelijke afwijking: Soms wordt voor een beperkte termijn afgeweken van het bestemmingsplan. De maximale termijn waarvoor toestemming tot afwijking kan worden gegeven is tien jaar. Het gebouw of de functie waarvoor de toestemming tot afwijking wordt verleend moet natuurlijk wel een tijdelijk karakter hebben.

Aanpak

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit afwijking gebruik. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunningexterne-link-icoon.

Als u een vergunning aan wilt vragen voor de wijziging van het gebruik, dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit planologisch strijdig gebruik aanvragen. Als u daarnaast (ver)bouwplannen heeft moet u tevens de activiteit bouwen aanvragen.
Als de bouwactiviteiten vergunningplichtig zijn en u voldoet aan alle voorwaarden, dan krijgt u een vergunning voor bouwen en voor het planologisch strijdig gebruik. Indien de bouwactiviteiten vergunningvrij blijken te zijn, krijgt u alleen een vergunning voor het planologisch strijdig gebruik.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11