Agendastukken en adviezen jeugdraad

De jeugdraad vergadert elke maand in het stadhuis van Oldenzaal. De jeugdraad bereidt deze vergaderingen voor met hulp van de coaches.
Op een actielijst worden alle lopende onderwerpen en acties bijgehouden.

De jeugdraad heeft de volgende onderwerpen op de agenda staan of al besproken:

  • Het rookverbod bij sportclubs;
  • Overleg met hangjongeren;
  • Bijdrage aan de profielschets van de burgemeester;
  • Meegedacht over het project van de binnenstad “Boeskoolhart Boost je Binnenstad” en is nog steeds in gesprek met een aantal deelnemers;
  • Notitie schrijven voor de burgemeester naar aanleiding van het weigeren van jongeren met carnaval bij een uitgaansgelegenheid;
     

Vergaderdatums jeugdraad in 2019

- Donderdag 10 januari;
- Donderdag 7 februari;
- Donderdag 7 maart;
- Donderdag 4 april;
- Donderdag 9 mei;
- Donderdag 6 juni;
- Donderdag 4 juli;
- Donderdag 5 september;
- Donderdag 3 oktober;
- Donderdag 7 november;
- Donderdag 12 december.

De jeugdraad vergadert van 19.00 - 20.30 uur.