Alcoholvergunning

Als u in uw horecabedrijf, verenigingsgebouw of op een andere plek alcoholhoudende dranken verkoopt, dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker. Als u de aanvraag heeft ingediend nodigen wij u uit voor een gesprek.

Aanvragen

Een alcoholvergunning aanvragen kan via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies vervolgens de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Wijzigen

Wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon. Als u een vergunning heeft en uw omstandigheden veranderen (bijv. andere leidinggevenden of een verbouwing) dan wijzigt u dit via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor het krijgen van de Alcoholvergunning moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • de leidinggevende(n) moet(en) minimaal 21 jaar zijn
 • de leidinggevende(n) moet(en) in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)
 • tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet een leidinggevende die vermeld staat op de Alcoholvergunning aanwezig zijn
 • de leidinggevenden moeten voldoen aan de eisen in het Alcoholbesluit en
 • de inrichting van het horecabedrijf moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in de Alcoholregeling en het Bouwbesluit 2021.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een Alcoholvergunning zijn € 225. De kosten voor het in behandeling nemen van een wijziging zijn € 75.

Bijzonderheden

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bibob) moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als er sprake is van een vestiging van een nieuwe horecagelegenheid, dan moet het Bibob-vragenformulier worden ingevuld. Dit is verplicht als u de digitale aanvraag Alcoholvergunning aanvraagt.

Wet Bibob en vergunningen

U moet het Bibob vragenformulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen opsturen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De burgemeester kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten en valselijk opmaken van informatie (artikelen 225, 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren of de vergunning intrekken op basis van artikel 3, zesde lid, Wet Bibob en zal aangifte doen. 

Aanvullende eisen voor verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen (horeca-inrichtingen van para-commerciële instellingen), gelden de volgende aanvullende eisen:

 • een vereniging of stichting moet een bestuursreglement vaststellen
 • minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) die beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne en
 • barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd.

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een Alcoholvergunning aanvragen voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onder een rechtspersoon wordt bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting verstaan. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij overname of bij het wijzigen van de rechtsvorm, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, moet een nieuwe Alcoholvergunning worden aangevraagd. De vergunning is persoonsgebonden.

Geldigheidsduur

Een Alcoholvergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf plaatsvinden, moet de vergunning worden aangepast. Bijvoorbeeld als:

 • de ondernemingsvorm wijzigt
 • er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn die niet in de vergunning vermeld staan of
 • de horeca lokaliteit wijzigt, zoals na een verbouwing.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.