Alcoholvergunning

Versterkt u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig op basis van de Alcoholwet. Als u de aanvraag heeft ingediend wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Ook voor het wijzigen van uw Alcoholvergunning, zoals wijzigen leidinggevende of inrichting gebruikt u de vergunningenchecker.

Aanvragen

Aanvragen kan via de Vergunningenchecker. Kies vervolgens de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Ga naar de Vergunningenchecker 

Wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Ga naar de Vergunningintaker

De kosten voor het in behandeling nemen van een Alcoholvergunning zijn € 225. 

De kosten voor het in behandeling van een wijziging zijn € 75.

Voor het krijgen van de Alcoholvergunning moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • de leidinggevende(n) moet(en) minimaal 21 jaar zijn
 • de leidinggevende(n) moet(en) in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)
 • tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet een leidinggevende die vermeld staat op de Alcoholvergunning aanwezig zijn
 • de leidinggevenden moeten voldoen aan de eisen in het Alcoholbesluit en
 • de inrichting van het horecabedrijf moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen zoals vermeld in de Alcoholregeling en het Bouwbesluit 2021.

 

Horecabedrijf

Een horecagelegenheid of horecabedrijf is een inrichting waar tegen betaling dranken worden verstrekt. Zoals in een café, restaurant of lunchroom. Ook verenigingen en stichtingen moeten in het bezit zijn van deze vergunning als zij alcoholhoudende drank willen verstrekken.

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een Alcoholvergunning aanvragen voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onder een rechtspersoon wordt bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting verstaan. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij overname of bij het wijzigen van de rechtsvorm, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, moet een nieuwe Alcoholvergunning worden aangevraagd. De vergunning is persoonsgebonden.

Geldigheidsduur

Een Alcoholvergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf plaatsvinden, moet de vergunning worden aangepast. Bijvoorbeeld als:

 • de ondernemingsvorm wijzigt
 • er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn die niet in de vergunning vermeld staan of
 • de horeca lokaliteit wijzigt, zoals na een verbouwing.

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bibob) moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als er sprake is van een vestiging van een nieuwe horecagelegenheid, dan moet het Bibob-vragenformulier worden ingevuld. Dit is een verplichting wanneer u de digitale aanvraag Alcoholvergunning aanvraagt.

Paracommerciële inrichtingen

Voor horeca-inrichtingen van para-commerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, gelden de volgende aanvullende eisen:

 • een vereniging of stichting moet een bestuursreglement vaststellen
 • minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) die beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne en
 • barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.