Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna te noemen APV) staan de plaatselijke wetten. Dat zijn de regels die door de gemeenteraad zijn gemaakt en die gelden in onze gemeente. Het is eigenlijk een soort ‘huishoudelijk reglement'. Het doel is de stad netjes en leefbaar te houden.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan onder andere regels die gaan over:

  • Het gebruik van de openbare ruimte. U moet dan denken aan regels voor het plaatsen van voertuigen of voorwerpen op de weg of het gebruik van de weg voor optochten, herdenkingsplechtigheden, betogingen of evenementen.
  • Handhaving van de openbare orde. U moet dan denken aan regels om overlast te voorkomen door bijvoorbeeld samenscholing, hinderlijk drankgebruik, of door overlast van dieren, loslopende honden.
  • Verder zijn er onder andere regels voor het afsteken van vuurwerk en carbid, het aanbrengen van graffiti of plakken van aankondigingen.

De onderwerpen in de APV kunnen in de loop van de tijd veranderen. De APV is namelijk afhankelijk van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom wordt de APV regelmatig opnieuw vastgesteld. De gemeente heeft toezichthouders en handhavers aangesteld die toezien op het naleven van de APV.