document iconBeroepschrift indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. In sommige gevallen kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit. Er zijn verschillende instanties waar beroep ingesteld kan worden. Het is afhankelijk van het besluit bij welke instantie u beroep moet instellen. In het besluit staat bij welke instantie u beroep moet instellen.

Tijdens de behandeling van het beroep geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. U verzoekt dan om een speciale regeling te treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Kosten

Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Als u te laat of niet betaald, kan uw beroepschrift niet in behandeling worden genomen.

De hoogte van de griffierechten verandert jaarlijks en is ook afhankelijk of u beroept instelt als natuurlijk of als rechtspersoon (bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging). Als u tegelijkertijd met het indienen van beroep of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vraagt moet u twee maal het griffierecht betalen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

De hoogte van het griffierecht vindt op www.rechtspraak.nl.

Voorwaarden

In het beroepschrift moeten de volgende dingen in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroep schrijft;
  • uw handtekening;
  • het besluit waartegen u beroep instelt, indien mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Contact

In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de rechtbank. In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Voor een belastingzaak moet u naar de belastingkamer van het gerechtshof (voor belastingzaken is de brochure verkrijgbaar 'Bezwaarschrift, Beroepschrift of Verzoekschrift'). In de beslissing van de gemeente staat bij welke instantie u beroep kunt instellen. Informatie over de verschillende instanties kunt u vinden op de website van rechtspraak.nl.