Bijdragefonds

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een inkomen op of rond het minimuminkomen? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. Kinderen tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt zijn:

  • lidmaatschap bibliotheek;
  • lidmaatschap van een sportvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
  • lidmaatschap van een muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
  • één abonnement van een internetaansluiting per huishouden;
  • één abonnement op een krant per huishouden.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar kan een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Deze organisaties worden aangemerkt als een voorliggende voorziening. Voor kinderen tot 18 jaar kan daarom niet langer geen beroep gedaan worden op het Bijdragefonds.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld biedt een mogelijkheid voor een tegemoetkoming voor kinderen jonger dan 18 jaar. Wilt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor uw minderjarige kinderen? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld. Dat kan via de email (leergeld@impuls-oldenzaal.nl) of via telefoonnummer (06) 22 83 09 96. Zij beoordelen of u voor uw kind(eren) in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Die vergoeding bedraagt maximaal € 250 per kind per jaar en wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging of instantie. De Stichting Leergeld heeft hun eigen beleid en neemt zelfstandig een besluit op uw aanvraag.

 

U kunt een aanvraagformulier downloaden of ophalen bij de receptie van het stadhuis. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u inleveren bij de receptie van het stadhuis of opsturen naar gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ te Oldenzaal. Voeg altijd bewijsstukken bij de aanvraag (een bewijs van uw inkomen en een bewijs van de kosten). Op elke aanvraag krijgt u schriftelijk bericht.

 

Download hier het aanvraagformulier 2018.

 

Voor het Bijdragefonds gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt alleen recht op een bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110% van de bijstandsnorm.
  • De bijdrage kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten en is ten hoogste € 115 per persoon per jaar. U moet dus een bewijsstuk inleveren waaruit de hoogte van de kosten blijkt.

 
Inkomensgrenzen (netto) exclusief vakantietoeslag

 

 Woonsituatie

110%-norm per maand
 Alleenstaande 
 (21 jaar tot Aow-leeftijd)
1.041,41
 Echtpaar (21 jaar tot Aow-leeftijd) 1.487,72
 Alleenstaande (Aow-gerechtigd) 1.193,84
 Echtpaar (Aow-gerechtigd) 1.646,06

N.B. Voor aanvragers van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende normbedragen die afhankelijk zijn van woon- en leefsituatie.

( - bedragen per 1 juli 2018 - )

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11