payment iconBijdragefonds

Heeft u een inkomen op of rond het minimuminkomen en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. De bijdrage is bedoeld voor lidmaatschap bibliotheek, een sportvereniging of een culturele vereniging. Ook voor een internetaansluiting of een krant is een bijdrage mogelijk. Lees hieronder de voorwaarden.

Beschrijving

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen op of rond het minimuminkomen? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. Kinderen tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt zijn:

 • lidmaatschap bibliotheek;
 • lidmaatschap van een sportvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • lidmaatschap van een muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • één abonnement van een internetaansluiting per huishouden;
 • één abonnement op een krant per huishouden.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar kan een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Deze organisaties worden aangemerkt als een voorliggende voorziening. Voor kinderen tot 18 jaar kan daarom geen beroep gedaan worden op het Bijdragefonds.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld biedt een mogelijkheid voor een tegemoetkoming voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor uw minderjarige kinderen? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld. Dat kan via emailadres info@leergeldoldenzaal.nl of via telefoonnummer (06) 22 83 09 96. Leergeld kan financieel steun bieden bij sportbeoefening, culturele vorming en speciale schoolkosten. De Stichting Leergeld heeft hun eigen beleid en neemt zelfstandig een besluit op uw aanvraag.

Wat kan Leergeld voor u betekenen? Kijk op de website voor een overzicht.

Aanvragen

U kunt on-line een aanvraag bijdragefonds indienen. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken bijvoegt. Welke bewijsstukken moet u toevoegen? Dat is gedeeltelijk afhankelijk van uw situatie. Zorg in ieder geval voor een kopie van uw legitimatiebewijs (en eventueel verblijfsdocument); bewijsstukken van huidig inkomen (als u geen uitkering van de gemeente Oldenzaal ontvangt); een bewijs van deelname of lidmaatschap van de kosten waarvoor u een bijdrage vraagt. Dat kan ook een factuur van uw provider zijn. Is uw banknummer nog niet bekend bij ons? Voeg dan ook een kopie van een bankpas toe.

Vult u liever een papieren formulier in? Dan kunt u dat ophalen bij de receptie van het stadhuis. Het ingevulde formulier kunt u ook weer inleveren bij de receptie of opsturen naar gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ te Oldenzaal. Voeg altijd bewijsstukken bij de aanvraag (een bewijs van uw inkomen en een bewijs van de kosten). Op elke aanvraag krijgt u schriftelijk bericht. 

Voorwaarden

Voor het Bijdragefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft alleen recht op een bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110% van de bijstandsnorm.
 • De bijdrage kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten en is ten hoogste € 115 per persoon per jaar. U moet dus een bewijsstuk inleveren waaruit de hoogte van de kosten blijkt.

Inkomensgrenzen (netto) in 2022, exclusief vakantiegeld.

 • Alleenstaande  (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.140,84
 • Echtpaar (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.629,76
 • ​Alleenstaande (Aow-gerechtigd) /  € 1.291,30
 • Echtpaar (Aow-gerechtigd) /  € 1.763,75
 • ​Voor aanvragers van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende normbedragen die afhankelijk zijn van woon- en leefsituatie.

Inkomensgrenzen (netto) in 2023, exclusief vakantiegeld.

 • Alleenstaande  (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.249,46
 • Echtpaar (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.784,94
 • ​Alleenstaande (Aow-gerechtigd) /  € 1.418,22
 • Echtpaar (Aow-gerechtigd) /  € 1.943,85
 • ​Voor aanvragers van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende normbedragen die afhankelijk zijn van woon- en leefsituatie.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier