Bijdragefonds

Heeft u een inkomen op of rond het minimuminkomen en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. De bijdrage is bedoeld voor lidmaatschap bibliotheek, een sportvereniging of een culturele vereniging. Ook voor een internetaansluiting of een krant is een bijdrage mogelijk. Lees hieronder de voorwaarden.

Beschrijving

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen op of rond het minimuminkomen? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. Kinderen tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt zijn:

 • lidmaatschap bibliotheek;
 • lidmaatschap van een sportvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • lidmaatschap van een muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • één abonnement van een internetaansluiting per huishouden;
 • één abonnement op een krant per huishouden.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar kan geen beroep gedaan worden op het Bijdragefonds. Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kunt u misschien een beroep doen op de Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld biedt mogelijk een tegemoetkoming voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld via e-mailadres info@leergeldoldenzaal.nl of via telefoonnummer (06) 22 83 09 96. Stichting Leergeld geeft financiële steun voor, culturele vorming en speciale schoolkosten. Wij bepalen niet of u een tegemoetkoming krijgt. Dat doet Stichting Leergeld zelf. Wat kan Leergeld voor u betekenen? ? Kijk op de website voor een overzichtexterne-link-icoon.

Aanvragen

U kunt online een aanvraag bijdragefondsexterne-link-icoon indienen. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken bijvoegt. Welke bewijsstukken moet u toevoegen? Dat is gedeeltelijk afhankelijk van uw situatie. Zorg in ieder geval voor

 • een kopie van uw legitimatiebewijs (en eventueel verblijfsdocument);
 • bewijsstukken van huidig inkomen (als u geen uitkering van de gemeente Oldenzaal ontvangt);
 • een bewijs van deelname of lidmaatschap van de kosten waarvoor u een bijdrage vraagt. Dat kan ook een factuur van uw internetleverancier zijn.
 • Is uw banknummer nog niet bekend bij ons? Voeg dan ook een kopie van een bankpas toe.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Vult u liever een papieren formulier in? Haal dat dan op bij de receptie van het Stadhuis. Hier levert u het formulier ook weer in. Of verstuur het via de post naar:

Gemeente Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ  Oldenzaal

Voeg altijd bewijsstukken bij de aanvraag (een bewijs van uw inkomen en een bewijs van de kosten). Op elke aanvraag krijgt u schriftelijk bericht. 

Voorwaarden

Voor het Bijdragefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft alleen recht op een bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110% van de bijstandsnorm.
 • De bijdrage is nooit méér dan de werkelijke kosten en is ten hoogste € 115 per persoon per jaar. U moet daarom een bewijsstuk inleveren van de kosten.

Inkomensgrenzen (netto) in 2024, exclusief vakantiegeld.

 • Alleenstaande  (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.341,60
 • Echtpaar (21 jaar tot AOW-leeftijd) € 1.916,57
 • ​Alleenstaande (AOW-gerechtigd) € 1.517,47
 • Echtpaar (AOW-gerechtigd) € 2.074,38
 • ​Voor aanvragers van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende normbedragen die afhankelijk zijn van woon- en leefsituatie.

Meer informatie

Met de VoorzieningenWijzer kijkt u of u geld kunt besparen. Mogelijk heeft u recht op toeslagen of andere regelingen. Bekijk het stap voor stap in de VoorzieningenWijzerexterne-link-icoon.