Bijdragefonds

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een inkomen op of rond het minimuminkomen? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds. Kinderen tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

De activiteiten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt zijn:

 • lidmaatschap bibliotheek;
 • lidmaatschap van een sportvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • lidmaatschap van een muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging die rechtspersoonlijkheid bezit;
 • één abonnement van een internetaansluiting per huishouden;
 • één abonnement op een krant per huishouden.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar kan een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Deze organisaties worden aangemerkt als een voorliggende voorziening. Voor kinderen tot 18 jaar kan daarom niet langer geen beroep gedaan worden op het Bijdragefonds.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld biedt een mogelijkheid voor een tegemoetkoming voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor uw minderjarige kinderen? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld. Dat kan via emailadres info@leergeldoldenzaal.nl of via telefoonnummer (06) 22 83 09 96. Leergeld kan financieel steun bieden bij sportbeoefening, culturele vorming en speciale schoolkosten. De Stichting Leergeld heeft hun eigen beleid en neemt zelfstandig een besluit op uw aanvraag.

Wat kan Leergeld voor u betekenen? Kijk op de website voor een overzicht.

U kunt hieronder een on-line aanvraag voor het bijdragefonds indienen. Zorg ervoor dat u alle bewijsstukken bijvoegt.

Aanvraag bijdragefonds

Vult u liever een papieren formulier in? Dan kunt u dat ophalen bij de receptie van het stadhuis. Het ingevulde formulier kunt u ook weer inleveren bij de receptie of opsturen naar gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ te Oldenzaal. Voeg altijd bewijsstukken bij de aanvraag (een bewijs van uw inkomen en een bewijs van de kosten). Op elke aanvraag krijgt u schriftelijk bericht. 

Voor het Bijdragefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt alleen recht op een bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110% van de bijstandsnorm.
 • De bijdrage kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten en is ten hoogste € 115 per persoon per jaar. U moet dus een bewijsstuk inleveren waaruit de hoogte van de kosten blijkt.

Inkomensgrenzen (netto) per 1 januari 2021, exclusief vakantiegeld.

 • Alleenstaande  (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.123,83
 • Echtpaar (21 jaar tot Aow-leeftijd) /  € 1.605,48
 • ​Alleenstaande (Aow-gerechtigd) /  € 1.272,72
 • Echtpaar (Aow-gerechtigd) /  € 1.739,54
 • Voor aanvragers van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende normbedragen die afhankelijk zijn van woon- en leefsituatie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11