Werk, inkomen en bijstand

Met al uw vragen over werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdhulp kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal. De gemeente, instellingen en organisaties werken intensief samen om u de juiste ondersteuning te bieden. U vindt dus alle deskundigheid over zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen op één plek. Daarnaast biedt het Maatschappelijk Plein u één duidelijk aanspreekpunt.

Betaling uitkering

Hebt u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan betalen wij die uitkering één keer per maand.

Lees verder

Bijstand voor zelfstandigen

In bijzondere gevallen kan een zelfstandig ondernemer in aanmerking komen voor bijstand.

Lees verder

Uitkering IOAZ

Inkomen op sociaal minimumniveau voor oudere, arbeidsongeschikte voormalige zelfstandige ondernemers.

Lees verder

Oudere werklozen

Voor oudere werklozen bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW of de IOAZ.

Lees verder

Collectieve zorgverzekering Menzis

Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis. U kunt er gebruik maken als u een laag inkomen ontvangt.

Lees verder

Maatschappelijk Plein

Met vragen over werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdhulp kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein.

Lees verder

Bijstand (Participatiewet)

Geen eigen inkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Lees verder

Betaald werk zoeken

Werk voor inkomen. De gemeente helpt u bij het zoeken naar werk.

Lees verder

Hulp bij schulden

Schulden kunnen een groot probleem vormen. Wacht niet met het vragen om hulp.

Lees verder