Werk, inkomen en bijstand

Met al uw vragen over werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdhulp kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal. De gemeente, instellingen en organisaties werken intensief samen om u de juiste ondersteuning te bieden. U vindt dus alle deskundigheid over zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen op één plek. Daarnaast biedt het Maatschappelijk Plein u één duidelijk aanspreekpunt.

Uitkering IOAZ

Inkomen op sociaal minimumniveau voor oudere, arbeidsongeschikte voormalige zelfstandige ondernemers.

Lees verder

Oudere werklozen

Voor oudere werklozen bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW of de IOAZ.

Lees verder

Collectieve zorgverzekering Menzis

Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis. U kunt er gebruik maken als u een laag inkomen ontvangt.

Lees verder

Maatschappelijk Plein

Met vragen over werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdhulp kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein.

Lees verder

Bijstand (Participatiewet)

Geen eigen inkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Lees verder

Betaald werk zoeken

Werk voor inkomen. De gemeente helpt u bij het zoeken naar werk.

Lees verder

Hulp bij schulden

Schulden kunnen een groot probleem vormen. Wacht niet met het vragen om hulp.

Lees verder

Bijdragefonds

Hebt u een inkomen op of rond het minimuminkomen? Dan kunt u een beroep doen het Bijdragefonds.

Lees verder

Betaling uitkering

Hebt u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan betalen wij die uitkering één keer per maand.

Lees verder