Werk, inkomen en bijstand

Met al vragen over werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal plein Oldenzaal. De gemeente, instellingen en organisaties werken intensief samen om u de juiste ondersteuning te bieden. U vindt alle deskundigheid over zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen op één plek. Daarnaast biedt het Sociaal plein u één duidelijk aanspreekpunt.

Sociaal plein Oldenzaal

Het Sociaal plein Oldenzaal is een netwerk van organisaties die u helpt met vragen over zorg, welzijn, Wmo-aanvragen, hulp bij financiën en nog veel meer.

Lees verder

Betaling uitkering

Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan betalen wij die uitkering één keer per maand.

Lees verder

Energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige toeslag.

Lees verder

Uitkering IOAZ

Inkomen op sociaal minimumniveau voor oudere, arbeidsongeschikte voormalige zelfstandige ondernemers.

Lees verder

Oudere werklozen

Voor oudere werklozen bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW of de IOAZ.

Lees verder

Collectieve zorgverzekering Menzis

Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis. U kunt er gebruik maken als u een laag inkomen ontvangt.

Lees verder

Bijstand (Participatiewet)

Geen eigen inkomen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Lees verder

Hulp bij schulden

Schulden kunnen een groot probleem vormen. Wacht niet met het vragen om hulp.

Lees verder

Bijzondere bijstand

Een laag inkomen? En extra kosten? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

Lees verder