Collectieve zorgverzekering Menzis

De gemeente Oldenzaal heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij Menzis. U kunt gebruik maken van deze verzekering als u een laag inkomen ontvangt. Dat wil zeggen lager dan 130% van de geldende bijstandsnorm. U betaalt dan een lagere premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering en ontvangt voor bepaalde kosten een hogere vergoeding (zoals voor brillen en tandheelkundige hulp). De kosten van de extra vergoedingen komen voor rekening van de gemeente.

Ook als u niet verzekerd bent bij Menzis kunt u gebruik maken van deze collectieve verzekering. Daarvoor moet u uw huidige verzekering stop zetten en zich aanmelden bij Menzis. Dat kan maar een keer per jaar en moet vóór 1 januari gebeuren. De nieuwe verzekering gaat dan op 1 januari in. U kunt zich aanmelden via gezondverzekerd.nlexterne-link-icoon. Als u een uitkering van de gemeente Oldenzaal ontvangt dan kunt u ervoor kiezen om de premie op de uitkering te laten inhouden. Het is ook mogelijk om de premie rechtstreeks aan Menzis te betalen. De collectieve ziektekostenverzekering heeft ruimere voorwaarden en verbeterde dekking. Onder Bijzonderheden leest u meer over de nieuwe verzekering. Voor meer informatie kunt u ook kijken op gezondverzekerd.nlexterne-link-icoon.

Bijzonderheden

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente Oldenzaal heeft voor alle inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering met drie keuzepakketten afgesloten met Menzis. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Heeft u een laag inkomen terwijl u leeft met een chronische ziekte en/of beperking, dan biedt de gemeente u het extra uitgebreide verzekeringspakket omdat u dan vaak te maken heeft met extra zorgkosten. In dit extra pakket – GarantVerzorgd 3 – zijn niet alleen de meest voorkomende zorgkosten gedekt, maar ook het eigen risico.

De collectieve verzekering van de gemeente Oldenzaal bij Menzis geeft inwoners met een laag inkomen de keuze uit verschillende verzekeringspakketten. U kunt zo zelf bepalen welk pakket goed bij uw wensen aansluit. De gemeente betaalt een deel van de verzekeringspremie. Zo bent u voordelig en goed verzekerd.

Speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten

Menzis heeft voor Oldenzaalse inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen, een aanvullende verzekering samengesteld die interessant kan zijn. In het extra uitgebreide verzekeringspakket – GarantVerzorgd 3 - zijn niet alleen de meest voorkomende zorgkosten gedekt, maar ook het eigen risico.

Aanvragen

Vanaf eind november kunt u de collectieve zorgverzekering bij Menzis aanvragen. Dat kan dan heel eenvoudig. U regelt het allemaal via gezondverzekerd.nlexterne-link-icoon. Op deze website vindt u dan ook informatie over premies, vergoedingsoverzichten, het vergelijken van verzekeringen.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de collectieve ziektekostenverzekering. De belangrijkste zijn:

  • U woont in Oldenzaal.
  • U bent verzekerd bij Menzis of u gaat vóór 1 januari overstappen.
  • U heeft geen betalingsachterstand bij Menzis.
  • U heeft een netto-inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager is dan 130% van de geldende bijstandsnorm? Dan komt u daarvoor in aanmerking voor de collectieve verzekering. De inkomensgrens is berekend op basis van de bijstandsnormen voor het tweede halfjaar van 2023. Dit grensbedrag geldt met ingang van 1 januari 2024.

  • Gehuwden/ samenwonend (ouder dan 21 jaar, jonger dan AOW-leeftijd):  € 2.146,45
  • Alleenstaande (of alleenstaande ouder) (ouder dan 21 jaar, jonger dan AOW-leeftijd): € 1.502,53
  • Alleenstaande (AOW-gerechtigd): € 1.709,41
  • Gehuwden (AOW-gerechtigd): € 2.342,24
    (Bedragen exclusief vakantiegeld)

Bent u jonger dan 21 jaar, of woont u met meer volwassenen op één adres? Dan gelden afwijkende bedragen.

Waarom een uitgebreide collectieve verzekering?

De gemeente biedt inwoners met een minimuminkomen toegang tot zowel een collectieve basisverzekering als een collectieve aanvullende zorgverzekering. Het rijk heeft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit heeft een negatief effect op het inkomen van minima met een chronisch ziekte of beperking. De gemeente Oldenzaal wil deze mensen daarom tegemoetkomen in de hogere zorgkosten.

Contact

Wilt u snel en eenvoudig overstappen? Ga naar de website gezondverzekerd.nl externe-link-icoonen meld u aan. Overstappen kan eens per jaar zodra de nieuwe premies en pakketten bekend zijn en moet dan voor 1 januari gebeuren. 

U kunt ook bellen met de Overstap Coach van Menzis. De Overstap Coach geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via (088) 222 49 00. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur, lokaal tarief.