Bijstand (Participatiewet)

Heeft u geen werk of onvoldoende inkomen en vermogen om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een uitkering is tijdelijk totdat u weer een eigen inkomen heeft. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden en middelen.

Aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan via werk.nlexterne-link-icoon.

Hiervoor moet u eerst inloggen met DigiD. Daarna dient u de digitale aanvraag in. Het UWV schrijft u dan meteen in als werkzoekende. Wij beoordelen vervolgens of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Ook kijken wij naar uw mogelijkheden om zelf weer inkomen te verdienen door betaald werk. 

Zoekperiode

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan geldt er voor u eerst een zoekperiode van 4 weken. U gaat dan zelf op zoek naar werk of kijkt of u (terug) naar school gaat. Lukt dat niet? Dan meldt u zich bij Team werk en inkomen van de gemeente Oldenzaal. Wij controleren dan of u zelf op zoek bent gegaan naar een baan en/of een studie. Bewaar daarom al uw sollicitaties. Daarna kunnen we uw aanvraag voor een uitkering in behandeling nemen. 

Participatiewet

Een bijstandsuitkering wordt toegekend op basis van de Participatiewet. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk zelf weer een inkomen verdient. Daarom helpen wij u ook met het vinden van werk.  

Voorwaarden

Om een uitkering te krijgen, moet u aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden leest u op deze website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon. Daarnaast moet u wonen en ingeschreven staan in Oldenzaal.

Bijzonderheden

De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

Betaling

Periodieke uitkeringen worden per maand vastgesteld. Betaling gebeurt in de volgende maand. Hier vindt u een overzicht van onze betaaldata.

De Aow-leeftijd bereikt?

Niet iedereen heeft een volledig AOW-pensioen. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand die een aantal jaren in het buitenland woonde. Het kan zijn dat uw totale inkomen dan lager is dan het sociaal minimum. Dat geldt ook als u samenwoont en uw jongere partner heeft geen inkomen en nog geen AOW. 

Misschien heeft u dan recht op aanvullende bijstand. Dit heet Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Meer informatie daarover leest u op de website van de Sociale verzekeringsbankexterne-link-icoon

Voorzieningenwijzer

Met de VoorzieningenWijzer kijkt u of u geld kunt besparen. Mogelijk heeft u recht op toeslagen of andere regelingen. Bekijk het stap voor stap in de Voorzieningenwijzerexterne-link-icoon.