Betaling uitkering

Krijgt u van ons een uitkering? Dan betalen we die u in de volgende maand. Dat geldt voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz.

Verandert er iets in uw inkomen, uw vermogen of uw woon- en leefsituatie? U krijgt bijvoorbeeld een andere baan of uw partner komt bij u wonen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. U vult een periodieke verklaring in als u andere inkomsten krijgt. Wij zorgen er dan voor dat u uw uitkering op tijd krijgt en dat u niet meer krijgt dan waar u recht op heeft. Hiermee voorkomt u dat u uw uitkering (gedeeltelijk) terug moet betalen. 

Bekijk het overzicht van betaaldata hieronder.