Betaling uitkering

Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan wordt die uitkering per maand vastgesteld. Betaling gebeurt in de volgende maand. Dat geldt voor de uitkeringen ingevolge de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz.

Verandert er iets in uw inkomen, uw vermogen of uw woon- en leefsituatie? Geef het dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Als u andere inkomsten ontvangt, moet u iedere maand een zgn. periodieke verklaring inleveren. Dan zorgen wij ervoor dat uw uitkering correct en op tijd betaald wordt.

Bekijk het overzicht van betaaldata in 2022.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11