Betaling uitkering

Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan betalen wij die uitkering één keer per maand. Betaling gebeurt halverwege de volgende maand. Dat geldt voor de uitkeringen ingevolge de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz. Voordat we kunnen betalen, moet u iedere maand een zgn. periodieke verklaring inleveren. Vermeld daarop alles wat voor uw uitkering van belang kan zijn zoals inkomen, vermogen en woon- en leefsituatie. Dan zorgen wij ervoor dat uw uitkering correct en op tijd betaald wordt.

De uitkering kan pas worden betaald als uw periodieke verklaring correct is ingevuld en op tijd bij ons is ingeleverd.

Het overzicht voor 2020 kunt u hier downloaden.

Periodieke verklaring mei 2020

Uw uitkering wordt iedere maand betaald nadat u uw periodieke verklaring (en eventuele specificaties) hebt ingeleverd. Door de maatregelen in verband met het coronavirus kan het moeilijker zijn om die periodieke verklaring in te leveren. Het advies is immers om zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom geldt voor de maand mei 2020 het volgende:

  • Is er niets in uw situatie veranderd en heeft u geen eigen inkomsten?
    U hoeft de periodieke verklaring van mei dan niet in te leveren. Wij berekenen uw uitkering over de maand mei op basis van de gegevens van april. (Op de specificatie van april ziet u hoeveel die uitkering bedraagt.) We betalen de uitkering van de maand mei rond 13 juni 2020.
     
  • Heeft u wel eigen inkomsten of is er wel iets veranderd in uw situatie?
    Vul de periodieke verklaring dan wel in en voeg (inkomens)specificaties bij. Ook als dat om “vaste” maandelijkse inkomsten gaat. Scan uw verklaring (of maak een duidelijke foto) en mail deze naar uitkeringenadmin@oldenzaal.nl. Of stuur het formulier per post t.a.v. Uitkeringsadministratie, Antwoordnummer 840, 7570 WB Oldenzaal (een postzegel is niet nodig). Zorg ervoor dat we uw gegevens op tijd ontvangen, dan zorgen wij voor een tijdige betaling.

Heeft u vragen over deze tijdelijke maatregel? Neem dan contact op met team Werk en Inkomen, telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11