Betaling uitkering

Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Dan betalen wij die uitkering één keer per maand. Betaling gebeurt halverwege de volgende maand. Dat geldt voor de uitkeringen ingevolge de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz. Voordat we kunnen betalen, moet u iedere maand een zgn. periodieke verklaring inleveren. Vermeld daarop alles wat voor uw uitkering van belang kan zijn zoals inkomen, vermogen en woon- en leefsituatie. Dan zorgen wij ervoor dat uw uitkering correct en op tijd betaald wordt.

De uitkering kan pas worden betaald als uw periodieke verklaring correct is ingevuld en op tijd bij ons is ingeleverd.

Bekijk het overzicht van inlever- en betaaldata voor 2021.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11