Sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 kunt u niet meer instromen in een baan bij een sociale werkvoorziening. Wel kan uw gemeente of UWV, afhankelijk van de organisatie waarvan u uw uitkering ontvangt, u misschien ondersteuning geven bij het zoeken naar een studie of werk.

Stichting Werkprojecten Oldenzaal

Alle Wsw-werknemers van de gemeente Oldenzaal zijn in dienst bij de Stichting Werkprojecten Oldenzaal. De Stichting Werkprojecten Oldenzaal behartigt alle Wsw dienstverbanden namens de gemeente Oldenzaal en heeft - buiten de Wsw-werknemers - geen ander personeel in dienst. Het Maatschappelijk  Plein van de gemeente Oldenzaal organiseert voor de Stichting Werkprojecten Oldenzaal dat de Wsw-werknemers een werkplek hebben.

Detachering en begeleid werken

Het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en helpt bedrijven aan werknemers. Over het algemeen zijn dat mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Ook de Wet sociale werkvoorziening wordt door het Maatschappelijk Plein uitgevoerd. Een groot deel van de Wsw-werknemers is bij reguliere werknemers aan het werk, veelal via detachering of begeleid werken.

Bij Detachering worden Wsw-werknemers tijdelijk of voor een langere periode uitgeleend aan een andere werkgever. Het Maatschappelijk Plein detacheert medewerkers, individueel of in een groep.

Bij Begeleid werken is de Wsw-medewerker met een loonkostensubsidie in dienst bij een reguliere werkgever. Het Maatschappelijk Plein biedt daarbij desgewenst ondersteuning en begeleidt mensen met een arbeidsbeperking bij detachering en Begeleid werken.

Hoe die ondersteuning er uitziet verschilt per persoon en per situatie. In overleg met de werkgever wordt gekeken welke ondersteuning gewenst is en op welke wijze dat het beste past binnen het bedrijf.