Oudere werklozen

Speciaal voor oudere werklozen bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW of de IOAZ. Vanaf 1 januari 2015 is de IOAW alleen voor een kleinere groep beschikbaar. 

IOAW

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW.  Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

Een IOAW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemersexterne-link-icoon

IOW

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u een oudere werkloze? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een beroep doen op de IOW.  Voor de IOW gelden voorwaarden.

Een IOW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen. De IOW wordt uitgevoerd door het UWVexterne-link-icoon

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met 4 jaar verlengen. Het voorstel treedt, als de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee instemmen, met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024. In de tussentijd kunnen oudere werklozen de IOW-uitkering wel aanvragen als ze daar na afloop van de WW of WGA recht op hebben.

IOAZ

Oudere zelfstandig ondernemers met onvoldoende inkomsten uit eigen bedrijf kunnen wellicht een beroep doen op de IOAZ, de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigenexterne-link-icoon.

Aanvragen