Vakantiemelding bijstandsuitkering

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie. U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar met vakantie of in het buitenland verblijven. Tijdens die vier weken wordt uw uitkering doorbetaald. U moet uw vakantie of verblijf in het buitenland altijd melden aan de gemeente. U kunt daarvoor gebruik maken van het vakantieformulier.

Als u het vakantieformulier op tijd hebt ingeleverd en uw vakantieperiode bedraagt meer dan vier weken, dan zal de gemeente u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gevolgen. Die gevolgen kunnen ook bestaan uit een tijdelijke verlaging van de uitkering als u weer terugkomt.

Als u door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) langer dan vier weken in het buitenland verblijft, stopt het recht op uitkering ook na vier weken. Voor de kosten in verband met ziekte of ziekenhuisopname kan geen bijstand worden verleend. Het is dus ook van belang dat u zorgt voor een goede reisverzekering!

Volgt u een re-integratietraject of scholing? Dan gaan wij ervan uit dat u uw vakantie zo plant dat uw deelname daaraan niet belemmerd wordt.

Als u op vakantie gaat, meldt u dat met het vakantieformulier. U kunt het formulier invullen, printen en vervolgens ondertekenen en inleveren. U kunt het formulier ook ophalen bij het Stadhuis.

Gaat u minder dan vier weken op vakantie dan kunt u ervan uitgaan dat u daarvoor toestemming krijgt. Als u deelneemt aan een re-integratietraject of een cursus volgt, geldt als voorwaarde dat uw vakantie niet leidt tot verzuim. U moet het vakantieformulier op tijd inleveren, dat wil zeggen vier weken voordat u op vakantie gaat. Wij hebben dan de gelegenheid om uw vakantiemelding op tijd te beoordelen.

Moet u iedere maand een periodieke verklaring inleveren? Dan zal het meestal geen probleem zijn om de verklaring op tijd in te leveren als u uw vakantie of verblijf in het buitenland op tijd hebt gemeld en uw vakantie niet langer is dan vier weken. Zo nodig sturen wij u dit formulier eerder toe zodat u het voor uw vakantie al kunt inleveren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11