Vakantiemelding bijstandsuitkering

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie. U mag maximaal 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar met vakantie of in het buitenland verblijven. Tijdens die 4 weken wordt uw uitkering doorbetaald. Meld uw vakantie of verblijf in het buitenland altijd aan ons. Gebruik daarvoor het vakantieformulier.

Als u het vakantieformulier op tijd heeft ingeleverd en uw vakantieperiode bedraagt meer dan 4 weken, dan hoort u van ons wat de gevolgen zijn. Die gevolgen kunnen ook bestaan uit een tijdelijke verlaging van de uitkering als u weer terugkomt.

Als u door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) langer dan 4 weken in het buitenland verblijft, stopt het recht op uitkering ook na 4 weken. Voor de kosten in verband met ziekte of ziekenhuisopname kan geen bijstand worden verleend. Het is dus ook van belang dat u zorgt voor een goede reisverzekering!

Volgt u een re-integratietraject of scholing? Dan gaan wij ervan uit dat u uw vakantie zo plant dat uw deelname daaraan niet belemmerd wordt.

Hoe meldt u uw vakantie?

Als u op vakantie gaat, meldt u dat met het vakantieformulier. U kunt het formulier invullen, printen en vervolgens ondertekenen en inleveren. U kunt het formulier ook ophalen bij het Stadhuis.

Gaat u minder dan 4 weken op vakantie dan kunt u ervan uitgaan dat u daarvoor toestemming krijgt. Als u deelneemt aan een re-integratietraject of een cursus volgt, geldt als voorwaarde dat uw vakantie niet leidt tot verzuim. U moet het vakantieformulier op tijd inleveren, dat wil zeggen 3 weken voordat u op vakantie gaat. Wij hebben dan de gelegenheid om uw vakantiemelding op tijd te beoordelen.

Moet u iedere maand een periodieke verklaring inleveren? Dan zal het meestal geen probleem zijn om de verklaring op tijd in te leveren als u uw vakantie of verblijf in het buitenland op tijd hebt gemeld en uw vakantie niet langer is dan 4 weken. Zo nodig sturen wij u dit formulier eerder toe zodat u het voor uw vakantie al kunt inleveren.