Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder en hebt u reeds lange tijd een minimuminkomen ontvangen? Dan hebt u mogelijk recht op de Individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt één keer per jaar uitgekeerd en dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. U krijgt de toeslag uitsluitend als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als u voldoet aan de voorwaarden dan hebt u recht op:

  • €  560 (gehuwden)
  • €  390 (alleenstaande)

(- bedragen per 1 januari 2019 -)

Niet iedereen komt in aanmerking voor een toeslag. Geen recht op de toeslag is er voor personen:

  • die in de afgelopen drie jaren in het buitenland verbleven (behalve de gebruikelijke vakantieduur);
  • die niet rechtmatig in Nederland verbleven of verblijven;
  • die uitzicht hebben op inkomensverbetering

 

U kunt de toeslag aanvragen bij het Maatschappelijk Plein Oldenzaal. Neem hiervoor contact op met team Werk en inkomen. Vervolgens wordt bekeken of u ook daadwerkelijk recht hebt op de toeslag.

De belangrijkste voorwaarden voor de toeslag zijn:

  • U bent ouder dan 21 jaar maar hebt de Aow-leeftijd nog niet bereikt
  • U hebt de laatste drie jaren onafgebroken een inkomen gehad dat niet hoger was dan 101% van bijstandsniveau. Het maakt niet uit of dit een uitkering is of een inkomen uit arbeid
  • Er is geen uitzicht op verbetering van uw inkomen
  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) bedraagt niet meer dan € 12.240 (voor een gehuwden of alleenstaande ouders) of € 6.120 (voor een alleenstaande)

(- bedragen per 1 januari 2019 -)  

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11