Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Zorg dat u gegevens bij de hand heeft over de kosten, uw inkomen, vermogen en spaartegoeden. Ook heeft u een kopie van een legitimatiebewijs nodig.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een laag inkomen. Soms krijgt u een vergoeding voor de volledige kosten; soms betaalt u een deel van de kosten zelf. Dat is afhankelijk van uw individuele situatie. In sommige gevallen ontvangt u de bijstand als lening.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt alleen bijstand ontvangen voor bijzondere en noodzakelijke kosten. Zoals bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering of de kosten van gesubsidieerde rechtshulp. Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voor medische kosten kunt u terecht bij uw zorgverzekering. Die verzekering wordt toereikend geacht. Bijzondere bijstand voor dat soort kosten is niet mogelijk. 

Aanvragen

Wilt u weten of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Maak dan een afspraak met een medewerker van team Werk en inkomen. Wij beoordelen uw situatie en vertellen u welke formulieren u moet invullen. Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Vraag dan uw contactpersoon.

Wat moet ik meenemen?

Wij hebben gegevens van u nodig om te kijken of u bijzondere bijstand kunt krijgen:

  • Gegevens over uw persoonlijke situatie: waar, hoe en met wie u woont.
  • Gegevens over uw financiële situatie: inkomen, vermogen, spaargeld, nota’s en andere kosten.
  • Legitimatiebewijs.

Online aanvragen?

U kunt ook online een aanvraag indienenexterne-link-icoon. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Bij uw aanvraag voegt u dan bewijsstukken toe (zoals inkomen, vermogen, spaargeld en nota’s.) 

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Meer informatie

Met de VoorzieningenWijzer kijkt u of u geld kunt besparen . Mogelijk heeft u recht op toeslagen of andere regelingen. Bekijk het stap voor stap in de Voorzieningenwijzerexterne-link-icoon.