default iconBijzondere bijstand

Heeft u noodzakelijke kosten als gevolg van bijzondere omstandigheden? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand ontvangen. Zorg dat u gegevens bij de hand heeft over de kosten, uw inkomen, vermogen en spaartegoeden. Ook kopie van een legitimatiebewijs is nodig.

Beschrijving

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een laag inkomen die te maken krijgt met extra kosten. Het gaat dan om noodzakelijke kosten die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Bijzondere bijstand is alleen mogelijk als u de kosten zelf niet kunt betalen. En u geen beroep kunt doen op een andere regeling of verzekering. Ook als uw inkomen hoger is dan het sociaal minimum heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. De toegekende vergoeding kan dan lager zijn.

Aanvragen

U kunt een afspraak maken met een medewerker van team Werk en inkomen. Die medewerker kijkt dan of het, gezien uw persoonlijke situatie, zinvol is om een aanvraag in te dienen. Ook vertelt hij of zij wat u daarvoor moet doen en welke formulieren u moet invullen. Heeft u een uitkering van de gemeente Oldenzaal? Vraag dan bij uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

Wat moet ik meenemen?

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand is informatie nodig over uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld over waar, hoe en met wie u woont. Ook zijn gegevens nodig over uw financiële situatie, zoals inkomen, vermogen, spaartegoeden, alimentatie en huurtoeslag. Wij adviseren u om al deze gegevens mee te nemen naar het gesprek. Zo voorkomt u dat we uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Vergeet ook uw legitimatiebewijs niet!

Online aanvragen

U kunt ook online een aanvraag indienen. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig. Eventuele bewijsstukken kunt u toevoegen.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een minimuminkomen. Ook mensen met een inkomen iets hoger dan een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Soms krijgt u de bijzondere bijstand voor de volledige kosten die u moet maken. Het kan ook zijn dat u een gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als uw inkomen hoger is dan een bijstandsinkomen. Wij rekenen dan uit wat u zelf moet betalen. Voor sommige kostensoorten geldt een zgn. drempelbedrag. Dat bedrag moet u zelf betalen, ook al heeft u een minimuminkomen.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Voor sommige kosten kunt u wellicht bijzondere bijstand aanvragen zoals de kosten voor bewindvoering  of de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wilt u weten of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

  • Wonen
    Huurt u een woning? Dan kunt u voor uw huurlasten geen bijzondere bijstand aanvragen, maar wel een beroep doen op de ‘huurtoeslag' via de Belastingdienst.
    Heeft u een eigen woning? Dan is soms bijzondere bijstand mogelijk in de woonlasten. Hiervoor gelden dan dezelfde regels als voor de huurtoeslag. Zijn uw lasten hoger dan de grens voor de huurtoeslag, dan is in uitzonderlijke gevallen bijzondere bijstand mogelijk. Voorwaarde is dan altijd dat u woonruimte zoekt die beter bij uw inkomen past. Een woning die wij als ‘passend' beoordelen, moet u aanvaarden om de bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. Meer informatie over de huurtoeslag, een aanvraagformulier of wijzigingsformulier kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Ook via de website van de Belastingdienst Toeslagen kunt u meer informatie krijgen.
  • Medisch
    Voor medische kosten kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering. Bijzondere bijstand voor medische kosten is alleen in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk. De verzekering wordt toereikend geacht. Misschien kunt u gebruik maken van onze collectieve ziektekostenverzekering.

Hoe lang gaat het duren?

In het algemeen duurt het maximaal acht weken om gegevens te controleren en om vast te stellen of u recht heeft op bijstand. Vraag uw bijzondere bijstand dus op tijd aan! Binnen acht weken na de aanvraag krijgt u bericht (in een schriftelijke "beschikking") of u wel of niet bijzondere bijstand krijgt toegekend.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier