Hulp bij schulden

In Nederland hebben naar schatting zo'n 200.000 gezinnen te kampen met problematische schulden. Het hebben van schulden is niet alleen een financieel probleem. Er gaat een bedreiging vanuit voor het totale gezin. Niet alleen de dagelijkse boodschappen maar ook de huisvesting, gezondheid, opvoeding van de kinderen, lidmaatschap van verenigingen en de prestaties op school en werk worden hierdoor negatief beïnvloed.

Voor wie is het bedoeld?

Nederland kent diverse vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Particulieren moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Dit betekent dat gezamenlijk met schuldeisers afspraken moeten worden gemaakt om tot een minnelijke betalingsregeling te komen. Maar soms lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden. De Wet op schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) biedt nog enig perspectief op een schuldenvrije toekomst (wettelijke schuldsanering).

Wet schuldsanering natuurlijke personen

De vrijwillige schuldhulpverlening biedt niet altijd uitkomst. Als u helemaal niets kunt aflossen of de schuldeiser meer wil terug krijgen dan wordt aangeboden, is een minnelijk akkoord onmogelijk. Als alle mogelijkheden om tot een vrijwillige schuldenregeling te komen, zijn mislukt, kunt u via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) alsnog proberen te werken aan een schuldenvrije toekomst.

Schuldhulpverlening voor ondernemers 

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt schuldhulpverlening voor ondernemers in opdracht van de gemeente Oldenzaal wanneer u als ondernemer schulden heeft. De adviseurs begeleiden u bij het afwikkelen van de schulden. Zij helpen de oorzaken in kaart te brengen, proberen regelingen te treffen met schuldeisers en een faillissement te voorkomen. Samen met u zoeken zij naar oplossingen. Lees meer informatie over de schuldhulpverlening door ROZ.externe-link-icoon

Bijzonderheden

De Stadsbank Oost Nederland speelt een belangrijke rol bij schuldhulpverlening. Het aanbod van de Stadsbank Oost Nederland bestaat uit financiële dienstverlening aan consumenten. Voor een gewone bankrekening, sparen, een hypotheek, verzekeringen, reizen enzovoort kunt u bij de Stadsbank niet terecht. Tot het "productenpakket" behoren wel:

  • Sociale Kredietverlening
  • Budgetbeheer
  • Schuldhulpverlening
  • Bewindvoering
  • Jongeren & Schulden
  • Schuldpreventie en Voorlichting

Een budgetbeheerrekening kan handig voor u zijn als het omgaan met geld u minder goed afgaat dan u zou willen. Het is een handig hulpmiddel dat van pas komt als u aan het einde van de maand regelmatig blijft zitten met rekeningen die eigenlijk betaald hadden moeten worden. Samen met u wordt een budgetplan opgesteld. In dit plan zijn de vaste lasten opgenomen zoals huur, gas, water, elektriciteit enz. Daarnaast kan er ook gereserveerd worden voor andere te verwachten verplichtingen zoals verzekeringen, onvoorziene uitgaven enz. Na aftrek van de vaste lasten en de reserveringen blijft het huishoudgeld over. Hiervan moet u dan de overige huishoudkosten betalen. Het openen van een budget-beheerrekening brengt maandelijks wel kosten met zich mee. De kosten komen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, voor rekening van de gemeente.

Contact

Voor meer informatie over hulp bij schulden en schuldpreventie kunt u terecht bij de Stadsbank Oost Nederland.

Stadsbank Oost Nederland
telefoon: (088) 766 36 66 (telefonisch spreekuur van 9 tot 11 uur)
email: info@stadsbankoostnederland.nl
website: Stadsbank Oost Nederlandexterne-link-icoon

Spreekuur in Oldenzaal

De Stadsbank heeft een spreekuur in Stadhuis Oldenzaal op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.U kunt daarvoor telefonisch een afspraak te maken.

Ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u schulden? Dan kunt u bij ROZ terecht:

ROZ, Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo
telefoon: (074) 241 51 00
email: info@rozgroep.nl
website: www.rozgroep.nlexterne-link-icoon

Meer informatie

Met de VoorzieningenWijzer kijkt u of u geld kunt besparen. Mogelijk heeft u recht op toeslagen of andere regelingen. Bekijk het stap voor stap in de Voorzieningenwijzerexterne-link-icoon.