Biodiversiteit: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Het beschermen en bevorderen van onze biodiversiteit is een taak van ons allemaal. Hiervoor werkt de gemeente Oldenzaal graag samen met lokale bedrijven, scholen en instellingen. Op deze pagina leest u meer over hoe u kunt bijdragen aan een groener Oldenzaal, zodat we samen kunnen ondernemen, leren en genieten in een natuurrijke omgeving.

Bent u ondernemer of werkt u bij een school of andere instelling? Dan zijn er verschillende groene initiatieven waar u aan kunt deelnemen. Op deze pagina hebben we ze voor u op een rij gezet. Heeft u zelf een duurzaam idee? Iets waarmee we Oldenzaal nóg groener kunnen maken? Laat het ons weten via duurzaam@oldenzaal.nl. De natuur, dat zijn wij samen!

Initiatieven

Hieronder leest u meer over initiatieven van bedrijven, scholen en instellingen om de biodiversiteit in de gemeente Oldenzaal te beschermen en bevorderen.

Groene schoolpleinen

Natuurlijke speeltuinen zijn niet alleen bevorderlijk voor de biodiversiteit, voor kinderen zorgt een groen schoolplein ook voor eindeloos speelplezier. Bovendien leren kinderen zo op een speelse manier over al het moois dat de natuur te bieden heeft. Als partner van Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt de gemeente Oldenzaal scholen bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Het eerste groene schoolplein van Oldenzaal werd in 2021 geplaatst bij basisschool de Leemstee. Ook kinderopvang Columbus Junior maakt gebruik van het groene schoolplein, dat uitnodigt tot bewegen en dient als speel- en ontmoetingsplek voor de mensen uit de wijk. Eind 2021 heeft de Nutsschool het tweede groene schoolplein van Oldenzaal in gebruik genomen.

Groene loper

De Groene Loper Losser Oldenzaal, onderdeel van de Groene Loper Overijssel, is een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur, het landschap en de biodiversiteit in onze gemeente. Met de ondersteuning van een betrokken team zijn al verschillende lokale initiatieven, klein én groot, tot stand gekomen. Voor zowel inwoners als lokale organisaties en instellingen, organiseert de Groene Loper Losser Oldenzaal daarnaast verschillende netwerkbijeenkomsten en activiteiten en stelt de vereniging budget ter beschikking voor groene initiatieven. Lees meer over De Groene Loper Losser Oldenzaalexterne-link-icoon.

De Höfte

De gemeente Oldenzaal steunt diverse initiatieven die bewustwording rondom biodiversiteit ten goede komen. Een goed voorbeeld daarvan is Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte. De locatie midden in het park De Roosboer, tussen de wijken De Graven Es en de Essen, maakt het een plek van ontmoeting tussen mens, dier en natuur. De Höfte heeft als doel om zowel kinderen als volwassenen bewust te maken van de natuur en het milieu én ze daarmee aan te zetten tot natuur- en milieubewust gedrag. Gezellig met de klas of uw team naar De Höfte? Lees meer op de website van de Höfteexterne-link-icoon.

IVN Oldenzaal-Losser

IVN Oldenzaal-Losser e.o.is een zelfstandig instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Deze vereniging organiseert jaarlijks tientallen activiteiten, onder andere voor scholen, waarbij kinderen op zoek gaan naar bijzonder natuurschoon dichtbij huis. Ook werkt de vereniging actief mee aan landschapsbehoud, vaak in samenwerking met andere natuurorganisaties. Lees meer op de website van IVN Oldenzaal-Losserexterne-link-icoon

Global goals

In de gemeente Oldenzaal beschermen, herstellen en bevorderen we het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheren we onze bossen duurzaam en roepen we het verlies van biodiversiteit een halt toe. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.