Blijverslening Oldenzaal

Langer thuis blijven wonen. De Blijverslening maakt het mogelijk. Met de Blijverslening financiert u als eigenaar-bewoner aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Dat kan het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond zijn maar ook het verbeteren van de toegankelijkheid of andere losstaande maatregelen. U sluit via de gemeente met de Blijverslening een consumptief krediet/persoonlijke lening of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden en een gunstige rente. Lees meer op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)externe-link-icoon. Het SVn voert de krediettoets uit, beheert het bouwkrediet waarin het geld wordt gestort en betaalt de rekeningen van de aannemer. U vindt op de website van SVN meer informatie over het consumptief krediet/persoonlijke leningexterne-link-icoon en hypothecaire leningexterne-link-icoon.    

Hoe werkt het?

U wilt in uw woning blijven wonen, maar voorziet op korte of langere termijn dat dat niet zonder aanpassingen kan. Misschien bent u nog aan het nadenken over maatregelen of heeft u al verder gevorderde plannen voor een woningaanpassing? Meldt u dan bij de gemeente. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken of een mail sturen naar wonen@oldenzaal.nl maar uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen. Belangrijk is overigens dat u nog niet met de werkzaamheden bent begonnen. Een medewerker van onze publieksbalie neemt dan contact met u op. Samen bespreekt u de plannen. Als deze concreet zijn ontvangt u een aanvraagformulier waarbij u de offertes voor de werkzaamheden voegt.

Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen deze aan de verordening. U hoort van ons of de aanvraag wel of niet is toegewezen. Bij een toewijzing ontvangt u een complete aanvraagset van de SVn voor de krediettoets. Als de SVn positief beslist ontvangt u een offerte voor de blijverslening. Als u daar gebruik van wilt maken stuurt u deze binnen 3 weken ondertekend retour. Het geld wordt in een bouwkrediet gestort. Facturen worden, na accordering door de gemeente, daaruit betaald.

Wat heb ik nodig?

U maakt in eerste instantie zelf een verbouwplan. Uiteraard kunt u ons ook benaderen om mee te denken met de mogelijkheden om daarna een verbouwplan te maken.

Wat moet ik doen?

Als u nadenkt over het aanpassen van uw woning en u wilt meer weten over de Blijverslening, neem dan contact met ons op. Dat kan door het contactformulier te gebruiken of een mail te sturen naar wonen@oldenzaal.nl. U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen.

Hoelang duurt het?

Wij beslissen in het algemeen binnen 8 weken op uw aanvraag.  Bij een positieve beslissing ontvangt u een toewijzingsbrief met een aanvraagset voor het SVn. Zodra alle benodigde stukken zijn aangeleverd voor de krediettoets bij het SVn ontvangt u bij een positieve beoordeling binnen twee weken een offerte voor de blijverslening. U heeft dan 3 weken de tijd om deze ondertekend retour te sturen.

Wat kost het?

Wij brengen geen kosten in rekening voor advisering en afhandeling van uw aanvraag. De SVn rekent € 850,- afsluitkosten (deze worden meegefinancierd) voor de hypothecaire geldlening. Notariskosten en eventuele kosten van een financieel advies zijn voor rekening van de aanvrager. Voor het afsluiten van een consumptief krediet brengt de SVn geen kosten in rekening.

Aanvullende informatie

Doelgroep

Gelet op het doel ‘bevordering zelfstandig en levensloopbestendig wonen’ is de regeling zo ruim mogelijk opgezet.  Doelgroep zijn eigenaren-bewoners en huurders met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist en eigenaren-bewoners en huurders die hun woning levensloopbestendig willen maken. Zowel consumptieveexterne-link-icoon als hypothecaireexterne-link-icoon leningen zijn mogelijk. De lening is opengesteld voor alle leeftijden (m.u.v. de consumptieve lening waarbij de maximale leeftijd op 75 jaar staat). De lening heeft betrekking op alle woningen in Oldenzaal, dus zowel bestaand als nieuw en zowel huur als koop.

Type maatregelen

Tot de maatregelen worden gerekend:

 1. het realiseren van een levensloopbestendige woning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een eengezinswoning of
 2. het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken of
 3. het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/ badkamer beter gaat voldoen aan de eisen van een levensloopbestendige woning en ook de toegankelijkheid van de woning beter geregeld is.
 4. technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica),
 5. de maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning (voorbeelden daarvan zijn opgenomen in de inspiratielijst met maatregelen);
 6. het samenvoegen van twee woningen tot één levensloopbestendige woning,
 7. duurzaamheidsmaatregelen voor zover die maximaal 20% van het leningsbedrag bepalen.

Soort lening

Huishoudens waarvan de aanvrager of een van de aanvragers jonger is dan 76 jaar:

 • Consumptief krediet van € 2.500,- tot € 10.000,- (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)
 • Hypothecaire lening van € 10.000,- tot € 50.000,- (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)

Huishoudens waarvan de aanvrager(s) 76 jaar of ouder is of zijn:

 • Hypothecaire lening van € 2.500,- tot € 50.000,- (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)

Waar moet u verder rekening mee houden?

 • De lening wordt verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.
 • De totale hypothecaire leningen voor de woning (inclusief de Blijverslening) mogen maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen (standaardeisen Blijverslening SVn).

Regelgeving

De exacte regels voor de Blijverslening leest u in de Verordening Blijverslening gemeente Oldenzaal 2018externe-link-icoon.

Formulieren

Nadat u heeft overlegd met een van onze medewerkers kunt u een aanvraag indienen. U kunt voor dat overleg een afspraak maken. Het aanvraagformulier Blijverslening Oldenzaal kunt u onderaan deze pagina downloaden.