Wonen en (ver)bouwen

Informatie over bouwen en wonen in Oldenzaal.

Bouwen in Oldenzaal

In een dynamische stad als Oldenzaal wordt geregeld gebouwd.

Lees verder

Bouwkavels en woningen

Meer informatie over bouwprojecten en kavels in Oldenzaal

Lees verder

Verhuizing

Als u gaat verhuizen, dient u uw verhuizing uiterlijk binnen vijf dagen na de verhuizing door te geven aan de gemeente waar u gaat wonen.

Lees verder

Water, riolering en klimaat

Wat te doen bij een verstopt, stinkend of bubbelend riool? En wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?

Lees verder

Bodem en milieu

Meer informatie over de bodemsanering Ootmarsumsestraat, de afvalwaterinjecties van de NAM en warmte-koudeopslag.

Lees verder

Duurzaamheid

Een duurzaam Oldenzaal bereiken we alleen als we allemaal ons steentje bijdragen. Samen maken we Oldenzaal groener, schoner, veiliger en mooier.

Lees verder

Bestemmingsplannen

Luchthaven Twente Airport

Informatie over Twente Airport. En de mogelijkheid om overlast te melden.

Lees verder

Uitgifte openbaar groen

Soms bestaat de mogelijkheid om openbaar groen te kopen, te huren of voor ons te onderhouden. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie. 

Lees verder