Huisnummertoekenning (adres)

Namen voor openbare ruimten (straatnamen) worden door het gemeentebestuur bij een algemeen besluit vastgesteld.

  1. Een huisnummertoekenning (adres) ontstaat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen pand.
    Gelijk met de omgevingsvergunning wordt het nummertoekenningsbesluit toegezonden aan de aanvrager/eigenaar.
  2. Los daarvan kan een burger (of bedrijf) een verzoek voor een huisnummer indienen, terwijl er geen sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning (vergunningvrij).
    Om te kunnen beoordelen of een extra verblijfsobject (VBO) ontstaat en dus een huisnummer kan worden toegekend, is het zeer gewenst dat wij, bij voorkeur per e-mail, een tekening met de actuele en de nieuwe situatie krijgen. Deze moet op schaal zijn zodat de oppervlakte kan worden berekend. Na ontvangst wordt de aanvrager per e-mail de nummertoekenning toegestuurd.

De nummertoekenning wordt opgevoerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en bestaat daarmee officieel.
Deze nummertoekenning wordt geautomatiseerd doorgezonden naar intern gekoppelde basisregistraties zoals Burgerzaken, maar ook naar de Landelijke Voorziening.

De toekenning van huisnummers maakt onderdeel uit van het proces omgevingsvergunningverlening.
Meer informatie over de omgevingsvergunning.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via bagterugmelding@oldenzaal.nl  of telefoon (0541) 58 8111