Huisnummertoekenning (adres)

In de hieronder genoemde gevallen kunt u een huisnummer aanvragen.

  1. U gaat een nieuw pand (woning of bedrijfspand bijvoorbeeld) bouwen. Dan hoort hier een adres bij. Dit noemen we de huisnummertoekenning. Samen met de omgevingsvergunning krijgt u dan het nummertoekenningsbesluit.
  2. U kunt ook zonder het bouwen van een nieuw pand verzoeken om een huisnummer. Daarvoor moeten bij toetsen of er een extra verblijfsobject komt. Stuur ons daarom, het liefst per e-mail, een tekening met de huidige en de nieuwe situatie. De tekening moet op schaal zijn voor het berekenen van de oppervlakte. Na het ontvangst toetsen we het. Als u in aanmerking komt voor een huisnummer sturen we het besluit per e-mail aan u toe.

We registreren de nummertoekenning in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). U heeft dan officieel een nieuw huisnummer. Interne basisregistraties zoals Burgerzaken, maar ook de Landelijke Voorziening krijgen deze nummertoekenning automatisch binnen.  

De toekenning van huisnummers maakt onderdeel uit van het proces omgevingsvergunningverlening. Lees meer informatie over de omgevingsvergunningexterne-link-icoon.

Kosten 

Het indienen van een verzoek tot toekenning van een huisnummer is gratis.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via bagterugmelding@oldenzaal.nl of telefonisch via (0541) 588 111.