Omgevingsvergunning

Gaat u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen of een bedrijf beginnen? Dan heeft u hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Controleer het met de vergunningchecker in het Omgevingsloket.

Beschrijving

De omgevingsvergunning is voor al uw plannen die te maken hebben met:

Aanvragen

Stap 1: Een (ver)bouwplan maken

Schrijf de uitgangspunten van uw plan op:

  • waar wilt u uw plan uitvoeren?
  • hoe groot is uw plan? Denk daarbij aan inhouds- en oppervlaktematen,
  • hoe gaat u uw plan gebruiken?
  • enzovoort.

Controleer daarna wat u vanuit de gemeente moet regelen. Ga daarvoor naar stap 2.

Stap 2: Verken uw idee en dien een concept aanvraag in

  • Als eerste vult u via omgevingsloket.nlexterne-link-icoon de vragen in. Hiermee controleert u welke vergunning u aan moet vragen.
  • Daarna praat u met de buurt over uw plannen.
  • U dient een aanvraag voor vooroverleg (haalbaarheidsonderzoek) in via omgevingsloket.nlexterne-link-icoon. Met het vooroverleg kijken verschillende vakgebieden binnen de gemeente of uw plan haalbaar is. U krijgt dan een advies van de gemeente. Met dit advies kunt u uw plannen nog veranderen zonder onnodige (hoge) kosten te maken en vast te zitten aan termijnen. 

Stap 3: Definitieve aanvraag indienen

Om een online aanvraag in te dienen heeft u DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. De vergunning kunt u online aanvragenexterne-link-icoon.

Kan de gemeente een vergunning verlenen?


Ga dan naar stap 4. Kan de gemeente de vergunning niet verlenen? Dan stelt de gemeente u op de hoogte het voornemen te hebben uw aanvraag af te wijzen. U mag hier eerst nog schriftelijk op reageren. De gemeente beoordeelt uw reactie. Daarna besluit de gemeente de vergunning toch af te geven of besluit uw aanvraag definitief te weigeren.

Stap 4: Start werkzaamheden

Tegen het besluit kan nog 6 weken bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn start de dag na bekendmaking van het besluit. Als er een bezwaar is, ontvangt u daarover een bericht van ons. U ontvangt geen bericht als er geen bezwaren zijn. Soms komen bezwaren via de post wat later binnen. We raden u daarom aan iets langer dan 6 weken te wachten voordat u begint met bouwen.

Hoe lang gaat het duren?

De meeste bouwaanvragen vallen onder de reguliere procedure. De gemeente moet dan binnen 8 weken beslissen op uw aanvraag. In enkele gevallen is een uitgebreidere procedure van toepassing. U ontvangt bericht of uw aanvraag valt binnen de reguliere procedure of binnen een uitgebreidere procedure.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de zogenaamde legeskosten. De hoogte van het bedrag hangt af van de activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. 

Omgevingswet

Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn op 1 januari in werking getreden. Deze wetten hebben mogelijk invloed op uw plannen. Klik hier voor de pagina met meer informatie over de Omgevingswetexterne-link-icoon en hier voor de pagina met meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwenexterne-link-icoon

Bijlagen