permits iconOmgevingsvergunning

Gaat u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen of een bedrijf beginnen? Dan heeft u hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Controleer het met de vergunningchecker in het Omgevingsloket.

Beschrijving

De omgevingsvergunning is voor al uw plannen die te maken hebben met:

Aanvragen

Stap 1: Een (ver)bouwplan maken

Schrijf de uitgangspunten van uw plan op:

  • waar wilt u uw plan uitvoeren?
  • hoe groot is uw plan? Denk daarbij aan inhouds- en oppervlaktematen,
  • hoe gaat u uw plan gebruiken?
  • enzovoort.

Controleer daarna wat u vanuit de gemeente moet regelen. Ga daarvoor naar stap 2.

Stap 2: Vooroverleg

  • Als eerste vult u via omgevingsloket.nl de vragen in. Hiermee controleert u welke vergunning u aan moet vragen.
  • Daarna praat u met de buurt over uw plannen.
  • U dient een aanvraag voor vooroverleg (haalbaarheidsonderzoek) in via omgevingsloket.nl. Met het vooroverleg kijken verschillende vakgebieden binnen de gemeente of uw plan haalbaar is. U krijgt dan een advies van de gemeente. Met dit advies kunt u uw plannen nog veranderen zonder onnodige (hoge) kosten te maken en vast te zitten aan termijnen. 

Stap 3: Definitieve aanvraag indienen

Om een online aanvraag in te dienen heeft u DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. De vergunning kunt u online aanvragen.

Wilt u de omgevingsvergunning op papier aanvragen? Dan stelt u het formulier samen via het omgevingsloket. U stuurt de ingevulde papieren aanvraag daarna naar de gemeente Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ, Oldenzaal.

Kan de gemeente een vergunning verlenen?


Ga dan naar stap 4. Kan de gemeente de vergunning niet verlenen? Dan stelt de gemeente u op de hoogte het voornemen te hebben uw aanvraag af te wijzen. U mag hier eerst nog schriftelijk op reageren. De gemeente beoordeelt uw reactie. Daarna besluit de gemeente de vergunning toch af te geven of besluit uw aanvraag definitief te weigeren.

Stap 4: Start werkzaamheden

Tegen het besluit kan nog 6 weken bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn start de dag na bekendmaking van het besluit. Als er een bezwaar is, ontvangt u daarover een bericht van ons. U ontvangt geen bericht als er geen bezwaren zijn. Soms komen bezwaren via de post wat later binnen. We raden u daarom aan iets langer dan 6 weken te wachten voordat u begint met bouwen.

Hoe lang gaat het duren?

Eenvoudige aanvragen

Eenvoudige aanvragen zoals voor bouwen, kappen en slopen volgen de zogenoemde reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. 

Complexere aanvragen

Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het milieu. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. 

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de zogenaamde legeskosten. De hoogte van het bedrag hangt af van de activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. 

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Per 1 januari 2024 gaat deze nieuwe wet in. Klik hier voor de pagina met meer informatie over de Omgevingswet. 

De Wet kwaliteitsborging - verandering aanpak rondom omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2024

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de Wkb in werking.  Wanneer u nu bouwt is het mogelijk dat iemand van de gemeente langskomt om uw bouw te controleren (in lijn met het Bouwbesluit). Vanaf 1 januari gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De technische bouwtoets verschuift dan in veel gevallen naar de privé sector. Dit betekent dat de gemeente niet langer het bouwtoezicht doet, maar een kwaliteitsborger via de privé sector. 

Meer informatie kunt u hieronder lezen bij bijlagen. Open de brief '230605 Omgevingsvergunning en Wkb'. 

Bijlagen

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier