Aanleggen

Wie werkzaamheden wil uitvoeren, bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of het graven of dempen van een sloot heeft soms een vergunning nodig. Om te kunnen bepalen of u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’ nodig heeft, moet u het bestemmingsplan raadplegen. Als u vragen heeft over de interpretatie van het bestemmingsplan kunt u contact met ons opnemen.

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit aanleggen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11