Reclame

Wie een reclame wil plaatsen op of aan een pand, bijvoorbeeld met een reclamebord of een lichtbak, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit reclame. In een aantal gevallen heeft u naast een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) vindt u onder hoofdstuk 4, afdeling 4 specifieke informatie over het plaatsen van (handels)reclame. U vindt de APV op de pagina Openbare orde en veiligheid.

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit reclame. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden en sandwichborden voor een evenement of collecte kunt u meer informatie vinden bij het product 'spandoeken, aankondigingsborden'.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11