Spandoeken, aankondigingsborden

Wilt u een spandoek plaatsen voor een evenement of collecte, dan moet u daarvoor toestemming hebben van de gemeente. Een verzoek voor het plaatsen van spandoeken voor evenementen of collectes moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren indienen.

Toestemming vragen?

Dit kunt u doen via de Vergunningenchecker. Kies daar de tegel spandoek plaatsen. Volg de vragen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u het verzoek om toestemming wijzigen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Er zijn geen kosten verbonden voor het plaatsen van spandoeken.

Voor het plaatsen van spandoeken gelden de volgende voorwaarden:

  • Spandoeken mogen worden ophangen alleen op de locaties die op de kaart zijn weergegeven
  • Spandoeken mogen maximaal drie (3) weken voor het evenement of collecte worden geplaatst. Een (1) dag na het evenement of collecte moeten de spandoeken verwijderd zijn
  • Spandoeken mogen in de maanden april tot en met oktober maximaal twee (2) weken voor het evenement of collecte worden geplaatst. Een (1) dag na het evenement of collecte moeten de spandoeken verwijderd zijn
  • Op de spandoeken mogen alleen ondergeschikte reclames voor bedrijven of producten voorkomen
  • De spandoeken moeten deugdelijk worden bevestigd; ze mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen
  • Spandoeken mogen niet boven de weg worden opgehangen. De maximale afmetingen van de spandoeken zijn 400 cm bij 80 cm
  • Bij plaatsen spandoeken voor evenementen geldt ook de voorwaarde dat het om plaatselijke evenementen of landelijke acties moet gaan.

Voor het plaatsen van sandwichborden en aankondigingsborden? Neem dan contact op met Stichting Oldenzaal Promotie via telefoonnummer (0541) 51 40 23.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.