Spandoeken, aankondigingsborden

Plaatsen spandoeken voor een evenement of collecte

Wie een spandoek wil plaatsen voor een evenement of collecte, moet daarvoor een vergunning van de gemeente hebben.

Een vergunning voor het plaatsen van spandoeken voor evenementen of collectes moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren aanvragen.

Permanent reclamebord

Wie permanente (handels) reclame wil plaatsen moet een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame aanvragen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

 

De vergunning kunt u digitaal aanvragen op de Vergunningenchecker: oldenzaal.vergunningen.info. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.

Er zijn geen kosten verbonden voor het aanvragen van een vergunning voor spandoeken.

Om een vergunning te krijgen, moet aan de voorschriften worden voldaan. Het moet gaan om een evenement of collecte, dat in de gemeente Oldenzaal wordt gehouden.

In de vergunning zelf worden ook nog voorschriften genoemd. De voorschriften zijn:

  • Spandoeken mogen alleen worden opgehangen of geplaatst op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen.
  • De maximale afmetingen van de spandoeken zijn 400 cm bij 80 cm.
  • Spandoeken mogen mogen in de maanden april tot en met oktober maximaal twee weken (voor het evenement of collecte) worden geplaatst. In de overige maanden is een periode van maximaal drie weken toegestaan.
  • Spandoeken moeten vóór een door de gemeente bepaalde datum weer worden weggehaald.
  • Wanneer voor het evenement geen vergunning kan worden verleend of wanneer de organisator besluit het evenement geen doorgang te laten vinden moeten alle spandoeken worden verwijderd of mogen deze niet worden geplaatst.

De locaties van de plakzuilen en spandoeken vindt u op de kaart .

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Wilt u meer weten over het plaatsen van sandwichborden en driehoekborden? Neem dan contact op met Stichting Oldenzaal Promotie via telefoonnummer (0541) 51 40 23.

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.