Spandoeken, aankondigingsborden

Plaatsen spandoeken voor een evenement of collecte

Wilt u een spandoek plaatsen voor een evenement of collecte, dan moet u daarvoor toestemming hebben van de gemeente. Een verzoek voor het plaatsen van spandoeken voor evenementen of collectes moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren indienen.

Permanent reclamebord

Voor permanente (handels) reclame moet een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame worden aangevraagd. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Er zijn geen kosten verbonden voor het het plaatsen van spandoeken.

Voor het plaatsen van spandoeken gelden de volgende voorwaarden:

  • Spandoeken mogen worden ophangen alleen op de locaties die in bijlage 3 zijn weergegeven.
  • Spandoeken mogen maximaal drie (3) weken voor het evenement of collecte worden geplaatst. Een (1) dag na het evenement of collecte moeten de spandoeken verwijderd zijn.
  • Spandoeken mogen in de maanden april tot en met oktober maximaal twee (2) weken voor het evenement of collecte worden geplaatst. Een (1) dag na het evenement of collecte moeten de spandoeken verwijderd zijn.
  • Op de spandoeken mogen alleen ondergeschikte reclames voor bedrijven of producten voorkomen.
  • De spandoeken moeten deugdelijk worden bevestigd; ze mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
  • Spandoeken mogen niet boven de weg worden opgehangen. De maximale afmetingen van de spandoeken zijn 400 cm bij 80 cm.

Bij plaatsen spandoeken voor evenementen geldt ook de voorwaarde dat het om plaatselijke evenementen of landelijke acties moet gaan.

 

De locaties van de plakzuilen en spandoeken vindt u op de kaart .

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Wilt u meer weten over het plaatsen van sandwichborden en driehoekborden? Neem dan contact op met Stichting Oldenzaal Promotie via telefoonnummer (0541) 51 40 23.

Is het niet mogelijk om het verzoek online in te dienen? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten. Wilt u meer weten over het plaatsen van sandwichborden en driehoekborden? Neem dan contact op met Stichting Oldenzaal Promotie via telefoonnummer (0541) 51 40 23.