document iconUitweg - inrit

Wie een uitweg wil aanleggen of een bestaande uitweg wil veranderen op grond die eigendom is van de gemeente heeft een vergunning nodig. 

Wat is een uitweg?

Een uitweg is de verbinding die nodig is om van gemeentegrond op uw eigen perceel te komen. Dit kan onder andere zijn om uw auto op uw eigen erf te parkeren, of omdat u een poort wilt om via uw achtertuin uw perceel te kunnen ontsluiten.

Aanvragen

Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, kijkt u op de pagina omgevingsvergunning.

Kosten voor de aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg zijn legeskosten verbonden. 

Kosten voor de aanleg

Omdat de uitweg wordt aangelegd door de gemeente worden er ook kosten in rekening gebracht die de aanleg van een uitweg met zich meebrengen. De gemiddelde kosten voor de aanleg van een uitweg/inrit bedragen ongeveer € 600,00. Het kan in gevallen toch zijn dat er voor uw gewenste uitweg een andere prijs berekend wordt, bijvoorbeeld wanneer er een kolk of lantaarnpaal op de plek aanwezig is. Wanneer de gemeente in uw straat werkzaamheden gepland heeft staan, kunt u ook onderzoeken of uw uitweg gelijktijdig in dit traject kan worden meegenomen. Neemt u in deze gevallen contact met ons op, zodat u op voorhand een inschatting kan maken van de kosten. Voordat de gemeente start met de werkzaamheden om uw uitweg aan te leggen, dient u eerst de kosten voor het aanleggen te betalen.

De uitweg wordt in beginsel altijd door de gemeente aangelegd. De standaardafmeting is 3,00 m breed bij een trottoirbreedte van ca. 2,00 m.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier