Uitweg/ inrit

Wie een uitweg wil aanleggen of een bestaande uitweg wil veranderen op grond die eigendom is van de gemeente heeft een vergunning nodig.  Er is sprake van een uitweg als er een verbinding is tussen de openbare weg en het particuliere terrein. Een uitweg is nodig om (vracht)auto’s van de openbare weg naar particulier terrein te laten rijden zonder daarbij het trottoir of de berm te beschadigen. Ook is er een uitweg nodig bij achterpaden door het gemeentegroen.

Alleen met een omgevingsvergunning kunt u:

  • een uitweg maken naar de openbare weg
  • het trottoir aanpassen als uitweg
  • verandering brengen in een bestaande uitweg naar de openbare weg

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit uitweg/inrit. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Kosten voor de aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg zijn legeskosten verbonden. Deze kosten bedragen € 150,00

Kosten voor de aanleg

Omdat de uitweg wordt aangelegd door de gemeente worden er ook kosten in rekening gebracht die de aanleg van een uitweg met zich meebrengen. Deze kosten kunnen afhankelijk zijn van de ter plaatse benodigde werkzaamheden. De standaardprijs voor de aanleg van een uitweg/inrit is € 600,00. De standaardafmeting is dan 3,00 m breed bij een trottoirbreedte van ca. 2,00 m breed. Wanneer de afmetingen afwijken, of wanneer zich obstakels op de aan te leggen uitweg (lantaarnpaal, straatkolk, e.d.) aanwezig zijn, dient u eerst een prijs op te vragen. U moet eerst de kosten voor het aanleggen van de uitweg betalen voordat de gemeente met de werkzaamheden begint.

Als de gemeente in uw straat bezig gaat met werkzaamheden aan de bestrating of aan bijvoorbeeld de riolering dan kan het voor u voordelig zijn om op dat moment de uitweg aan te laten leggen. U kunt dan meeliften in het project van de gemeente waardoor de kosten voor het aanleggen van de uitweg voor u goedkoper uitvallen. De prijs voor de aanleg van een uitweg/inrit is dan de helft, dus € 300,00, uitgaande van de hierboven aangehaalde afmeting van een standaard uitweg. De legeskosten voor de aanvraag blijft u wel verschuldigd. Belangrijk is dat u de uitwegvergunning heeft voordat de gemeente met de uitvoering begint. Dit betekent dat u minimaal acht weken voor aanvang van de werkzaamheden de aanvraag bij de gemeente moet hebben ingediend.

Door wie wordt de uitweg aangelegd?

De uitweg wordt altijd aangelegd door de gemeente. U mag dus niet zelf de uitweg aanleggen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11