Bouwen en verbouwen

Beschrijving

Vanaf 1 januari geldt de Omgevingswet. Aanvragen voor een omgevingsvergunning lopen vanaf nu via het Omgevingsloketexterne-link-icoon

Check of u een vergunning nodig heeft

Wilt u iets veranderen aan het huis, tuin of bedrijf? Dan kunt u in het Omgevingsloket een vergunningcheckexterne-link-icoon doen om te kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

De vergunningcheck is ingericht, maar werkt nog niet optimaal. Er wordt aan gewerkt om deze te verbeteren. Op dit moment kan het nog voorkomen dat u een check doet waarvoor u veel vragen moet beantwoorden waarbij u als uitkomst het volgende bericht ontvangt: neem contact op met uw gemeente. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verken uw idee en dien een concept verzoek in

Het kan zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. Wilt u daarover overleggen dien dan een concept verzoek in het Omgevingsloketexterne-link-icoon in. 

Vergunning aanvragen of melding doen

Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dan kunt u een aanvraag of melding startenexterne-link-icoon in het Omgevingsloket. Als uw aanvraag bij de gemeente binnenkomt ontvangt u een ontvangstbevestiging van Jeleefomgeving.nl. Ook de verdere berichtgeving over uw aanvraag verloopt via deze mail.

Heeft u binnen vijf werkdagen geen ontvangstbevestiging ontvangen neem dan contact op met de gemeente.

Aanvragen

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit vergunningvrij bouwen en verbouwen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan (en aan het vooroverleg) verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunningexterne-link-icoon.

Hoe lang duurt het?

De meeste bouwaanvragen vallen onder de reguliere procedure. De gemeente moet dan binnen 8 weken beslissen op uw aanvraag. In enkele gevallen is een uitgebreidere procedure van toepassing. U ontvangt bericht of uw aanvraag valt binnen de reguliere procedure of binnen een uitgebreidere procedure.

Bijzonderheden

Vergunningvrij is niet regelvrij

Houd u er rekening mee, dat vergunningvrije bouwwerken wel moeten voldoen aan andere wettelijke regels. Zoals bijvoorbeeld het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Burenrecht (Boek 5) van het Burgerlijk Wetboek.

Verandering door de Omgevingswet: participatie en Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

Onder de Omgevingswet is er veel aandacht voor en is het vaak verplicht om belanghebbenden vroegtijdig te betrekkenexterne-link-icoon (participatie van bijvoorbeeld uw buren, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden bij uw plannen). Daarnaast krijgt u bij uw aanvraag mogelijk te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwenexterne-link-icoon.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11