Bouwen en verbouwen

Wie een woning of bedrijfspand wil (ver)bouwen heeft, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een vergunning nodig. In een aantal gevallen is het verstandiger om aan de hand van een vooroverleg te laten beoordelen of uw plan haalbaar is. Meer hierover leest u bij .

Sommige kleinere bouwwerkzaamheden zijn vergunningvrij. Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De medewerkers van de publieksbalie, loket bouwen, kunnen u de regels over het vergunningvrij bouwen toelichten. Indien u een bijbehorend bouwwerk wilt bouwen en u twijfelt of dat mogelijk is zonder omgevingsvergunning, dan kunt u dit ook laten toetsen via het vooroverleg Wabo. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck:

vergunningcheck omgevingsloket

Groene leges

In 2017 krijgen bewoners met duurzame initiatieven 50% korting op de leges voor hun vergunningaanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderwerp groene leges.

Op deze pagina treft u informatie aan over de activiteit vergunningvrij bouwen en verbouwen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan (en aan het vooroverleg) verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

De meeste bouwaanvragen vallen onder de reguliere procedure. De gemeente moet dan binnen 8 weken beslissen op uw aanvraag.

In sommige gevallen is de uitgebreide procedure van toepassing. De gemeente moet dan binnen 26 weken beslissen op uw aanvraag. Deze procedure is van toepassing als uw bouwplan niet past  binnen het bestemmingsplan maar de gemeente toch aan uw plan wil meewerken door het bestemmingsplan aan te passen

Vergunningvrij is niet regelvrij

Houd u er rekening mee, dat vergunningvrije bouwwerken wel moeten voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit. Ook moet worden voldaan aan de regels van het Burenrecht uit (Boek 5 van) het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11