Kappen

Voor het kappen van bomen is meestal een vergunning nodig. Hieronder leest u daarover meer informatie.

Beschrijving

Als u een boom wilt kappen heeft u vaak een kapvergunning nodig.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Dat hangt af van waar de boom staat. In de Natuurbeschermingswet gelden voorwaarden voor bomen binnen en buiten de bebouwde kom. U kunt deze grenzen zien in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)externe-link-icoon.

A. Staat de boom binnen de bebouwde kom? 

Dan is er  is een vergunning nodig als de boom:

  1. op meer dan 500 m² grond staat én
  2. op een hoogte van 1,30 meter een diameter heeft van 25 cm of groter. Heeft de boom meer stammen? Meet dan de dikste stam. 

B. Staat de boom buiten de bebouwde kom?

Dan is er een vergunning nodig als de boom waardevol is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bomenrij. De provincie Overijssel bepaalt dat. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijsselexterne-link-icoon.

Bijzonderheden

Wilt u een boom kappen die niet van u is?

Dan heeft u bij de aanvraag een verklaring van de eigenaar nodig. Hierin geeft de eigenaar aan dat er geen bezwaar is tegen het kappen van de boom. Zonder deze verklaring kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen.

Wilt u een boom van de gemeente kappen? Dan kunt u een melding maken.  De bomenconsulent beoordeelt dan uw verzoek. 

Wat is geen reden voor kap?

  • Persoonlijke redenen, zoals een allergie.
  • Zonnepanelen of de wens om die te plaatsen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij het onderwerp Zonnepanelen.

Kosten

Deze aanvraag kost € 75. Uw vergunning is 3 jaar geldig.

De gemeente kan een herplantplicht opleggen

Dit betekent dat u hetzelfde aantal bomen moet terug planten dat u heeft gekapt. Hierbij geldt het volgende:

  • De nieuwe boom heeft op 1 meter boven de grond een stamomtrek van (minimaal) 12 tot 14 centimeter. 
  • U plant de nieuwe boom binnen 3 jaar na het afgeven van de vergunning. 
  • U plant een nieuwe boom als deze binnen 3 jaar na het herplanten dood gaat. 

De gemeente kan herplantkosten in rekening brengen

Dit doen wij als de aangevraagde boom op gemeentegrond staat. De kosten zijn dan € 180 per boom. Van dit geld planten wij nieuwe bomen. U krijgt hiervan een aparte rekening. 

Aanvragen

U kunt online een aanvraag indienenexterne-link-icoon. Meer informatie over de procedure van een omgevingsvergunning en de kosten, leest u bij het onderwerp omgevingsvergunning.

Neem dan contact op met het Bouwloket van de gemeente Oldenzaal (0541) 58 81 11. U kunt ook mailen naar bouwloket@oldenzaal.nl.

Downloads