default icon Zonnepanelen

Er is steeds meer belangstelling voor de aanschaf van zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen kunnen er op het dak geplaatst worden en waar kunt u terecht voor een goed advies? Op de digitale zonnekaart kunt u zien of het dak van uw woning of bedrijfspand geschikt is voor zonnepanelen.

Digitale zonnekaart

Door het ingeven van uw adres verkrijgt u eenvoudig informatie over:

  • de geschiktheid van het betreffende pand voor de aanschaf van zonnepanelen
  • het aantal zonnepanelen
  • het te verwachten effect
  • de globale kosten
  • de terugverdientijd

Het is binnenkort ook mogelijk direct een koppeling te maken met potentiële leveranciers voor een offerteaanvraag.

Bomen niet gesnoeid of gekapt voor panelen

Bij de plaatsing van zonnepanelen zet u in op een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Soms zorgen bomen echter voor schaduwwerking en daarmee tot een vermindering van de energieopbrengst. Houdt u bij de plaatsing van zonnepanelen dan ook rekening met de aanwezigheid van bomen en met het feit dat deze groeien. Schaduwwerking is deels op te lossen door zogenaamde trackers of optimizers toe te passen.

De aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, is voor de gemeente geen reden voor kap of snoei. Bomen zijn waardevol en dragen op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Verzoeken aan de gemeente om tot kap van gemeentelijke bomen over te gaan, uitsluitend om reden dat de boom of bomen tot minder energieopbrengst van zonnepanelen leidt, worden niet gehonoreerd. Dit geldt ook voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit kap voor bomen op particulier terrein.

Vergunning nodig?

Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp omgevingsvergunning.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier