build-reside iconSlopen

Beschrijving

Wie een bouwwerk wil slopen heeft u in een aantal gevallen een vergunning nodig. In veel gevallen kunt u volstaan met het indienen van een sloopmelding in plaats van een vergunning.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor het slopen nodig?

In, aan of bij een monument mag nooit zomaar gesloopt worden. Soms is het op basis van een bestemmingsplan verboden om zonder vergunning te slopen. Verder is de hoeveelheid sloopafval en de aanwezigheid van asbest van belang.

U heeft een sloopvergunning nodig wanneer:

  • het een monument betreft. Lees meer over monumenten.
  • het slopen is geregeld in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit.

Wanneer moet ik een sloopmelding indienen?

U moet een sloopmelding doen als:

  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden, of
  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval  10 m3 of meer is

Let op: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3.

Aanvragen

Voor algemene informatie over onder meer de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning en de daaraan verbonden kosten, verwijzen wij u naar het onderwerp omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

Vier weken voordat u met de werkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Een sloopmelding bestaat uit een meldingsformulier met bijlagen. U kunt dit formulier vinden op het omgevingsloket. Of u bijlagen en zo ja welke bijlagen u mee moet sturen hangt af van wat u gaat slopen. Dit kan in sommige gevallen een sloopveiligheidsplan, een asbestinventarisatieonderzoek of een akoestisch onderzoek zijn. Als de informatie in het meldingsformulier en de bijlagen niet voldoet of niet volledig is, dan heeft u geen melding gedaan. U mag dan niet met de werkzaamheden starten.

Als u binnen vier weken nadat u de melding bij de gemeente heeft ingediend geen bericht van de gemeente hierover heeft ontvangen, dan mag u ervan uitgaan dat de melding akkoord is en kunt u met de sloopwerkzaamheden starten.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier