Gasloos bouwen

Sinds 1 juli 2018 hebben netbeheerders geen aansluitplicht meer voor aardgas. Dit betekent dat vanaf die datum nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfsgebouwen niet meer worden aangesloten op aardgas.

Landelijk is de aandacht voor aardgasvrij bouwen in een versnelling gekomen. Ook de wetgeving Gaswet is aangepast. 

Wat is er veranderd

Door deze wetswijziging mag de gemeente in principe geen omgevingsvergunningen afgeven voor gebouwen met een aardgasaansluiting. Dit geldt voor aanvragen die na 1 juli 2018 zijn binnengekomen.

Kleinverbruiker

De wetswijziging betreft alleen kleinverbruikers. Wanneer bent u volgens de gaswet een kleinverbruiker? Als de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Een gemiddeld huishouden heeft meestal een gasmeter met een doorlaatwaarde van maximaal 10 kubieke meter per uur. Dit betekent dat de nieuwe regels vooral voor nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfsgebouwen gelden. Deze krijgen volgens de nieuwe regels geen aansluiting op het aardgasnet.

Uitzondering

Het college van B&W van de gemeente kan een uitzondering maken voor een bepaald gebied. Dat is alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Alternatieven voor aardgas

In veel gevallen kan elektriciteit een goede vervanging zijn voor aardgas. In woningen kan men bijvoorbeeld kiezen voor een warmtepomp. Dit kan in combinatie met lage temperatuur verwarming, heel goede isolatie en zonnepanelen. In plaats van koken op aardgas kan men kiezen voor een inductiekookplaat.

Financiering van de hypotheek

Het is bij meerdere geldverstrekkers mogelijk om energiebesparende voorzieningen onder bepaalde voorwaarden via de hypotheek te financieren. Dat mag tot 106 procent (in plaats van 101 procent) van de woningwaarde.

De inkomenstoetsing bepaalt hoeveel u mag lenen. Investeringen voor energiebesparing tot maximaal € 9.000 blijven buiten beschouwing.

Meer informatie en vragen?

Meer informatie over gasloos bouwen leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon. Meer informatie over de mogelijkheden leest u in de Brochure gasloos bouwen. Die folder kunt u hieronder downloaden.