Tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet

Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Met een vergunning op grond van de Leegstandwet kunt u de woning tijdelijk verhuren zonder reguliere huurbescherming.

Wat moet u weten

Woning staat leeg en te koop

 • De vergunning is 5 jaar geldig
 • U kunt de vergunning niet laten verlengen
 • U mag niet meer dan 2 woningen of woonruimtes tegelijk tijdelijk verhuren

Woonruimte in leegstaande gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren en scholen, mogen maximaal 10 jaar tijdelijk als woonruimte worden verhuurd
 • U krijgt eerst een vergunning voor 2 jaar. Deze kunt u maximaal 8 keer met een jaar laten verlengen

Aanvraag

Stuur het ingevulde aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaande woonruimteexterne-link-icoon naar: Gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal of lever het in bij de publieksbalie op het stadhuis. Hier is het aanvraagformulier ook verkrijgbaar. U betaalt € 75,00 leges voor de aanvraag.

Voorwaarden

Huurovereenkomst

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de voor de verkoop bestemde woonruimte.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.
 • Het huurcontract wordt schriftelijk aangegaan.
 • In het contract staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.
 • Ook wordt opgenomen dat er een vergunning is en tot wanneer deze vergunning geldt.

Let op! Voldoet de huurovereenkomst niet aan bovenstaande punten (artikel 16 Leegstandwet), dan loopt u als verhuurder het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de tijdelijke verhuur externe-link-icoonvan leegstaande woonruimte.