Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Daar heeft u uw DigiD voor nodig.

Beschrijving

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Verhuist u vanuit de gemeente Oldenzaal naar een andere gemeente? Dan doet u bij de nieuwe gemeente aangifte van verhuizing. U wordt dan automatisch uitgeschreven uit de gemeente Oldenzaal.

Meld uw verhuizing op tijd

Het is wettelijk verplicht om uw verhuizing binnen vijf dagen na de verhuizing door te geven. Bent u al verhuisd en komt u dat later dan vijf dagen bij ons doorgeven, dan wordt de verhuisdatum de dag dat u de verhuizing aan ons doorgeeft. Dit kan gevolgen hebben voor regelingen zoals huurtoeslag. U kunt uw verhuizing maximaal 4 weken van tevoren doorgeven.

Gaat u bij iemand inwonen?

Wanneer u bij iemand gaat inwonen, moet u daarvoor schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft of u voegt de getekende verklaring toe aan uw digitale aanvraag. U kunt  deze akkoordverklaring voor inwoning hieronder vinden.

Verhuizen buitenland

Wanneer u verhuist vanuit het buitenland, geldt een andere procedure:

 • Voor het doorgeven van een verhuizing vanuit het buitenland naar de gemeente Oldenzaal dient u altijd persoonlijk een afspraak te maken. Deze afspraak kunt u telefonisch maken via (0541) 58 81 11.
 • Meer informatie over het doorgeven van uw vertrek naar het buitenland vindt u op de pagina vertrek naar het buitenland.

Aanvragen

U kunt uw verhuizing online doorgevenexterne-link-icoon met DigiD.

Het is ook mogelijk om de verhuizing bij de publieksbalie door te geven. Wij werken alleen op afspraak. U kunt daarvoor online een afspraak makenexterne-link-icoon. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Om uw verhuizing aan de balie door te geven heeft u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs van elke persoon die verhuist
 • als u bij iemand inwoont: een schriftelijke akkoordverklaring en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • als u samenwoont en er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente: een schriftelijke machtiging en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft. NB: een samenlevingscontract is niet gelijk aan geregistreerd partnerschap.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Voorwaarden

In de volgende gevallen doet u aangifte van uw verhuizing bij de gemeente Oldenzaal:

 • U verhuist binnen de gemeente Oldenzaal
 • U verhuist vanuit een andere gemeente in Nederland naar de gemeente Oldenzaal
 • U verhuist vanuit het buitenland naar de gemeente Oldenzaal (dit kan alleen op afspraak persoonlijk in het stadhuis)
 • U verhuist vanuit de gemeente Oldenzaal naar het buitenland.

Verhuist u vanuit de gemeente Oldenzaal naar een andere gemeente? Dan doet u bij de nieuwe gemeente aangifte van verhuizing. U wordt dan automatisch bij ons uitgeschreven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • de persoon zelf (vanaf 16 jaar)
 • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen tot en met 15 jaar
 • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • curatoren voor de persoon die onder curatele gesteld is 

Verhuizing partner doorgeven

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunt u de verhuizing van uw partner doorgeven als u beiden van en naar hetzelfde adres verhuist. Uw partner hoeft geen toestemming te geven. Woont u samen zonder huwelijk of partnerschap? Dan kunt u alleen de verhuizing voor elkaar doorgeven als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.

Bijzonderheden

Regeling briefadres gemeente Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2014 de "Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013" vastgesteld. De overheid moet burgers weten te vinden om taken uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het om dienstverlening, maar ook om handhaving, bijvoorbeeld als er sprake is van fraude. Basisgegevens van inwoners worden opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De BRP is van essentieel belang voor het functioneren van de overheid.

Uitgangspunt is dat het woonadres wordt geregistreerd in de BRP. In sommige gevallen is het mogelijk om een briefadres te laten registreren als een woonadres ontbreekt. Een briefadres verkleint echter de fysieke bereikbaarheid van de burgers. Daarom is een registratie op een briefadres alleen in een beperkt aantal gevallen toegestaan. De gemeente Oldenzaal heeft de “Regeling briefadres 2013” vastgesteld. Hierin staat wanneer een briefadres wel of niet mogelijk is.

De aangifte van een verhuizing naar een briefadres kunt u alleen persoonlijk aan de balie in het Stadhuis doorgeven. Wij werken alleen op afspraak. Voor het aanvragen van een briefadres kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0541) 58 81 11.