Vertrek naar het buitenland (emigreren)

Verhuist u naar het buitenland? Meld het dan bij de afdeling Burgerzaken. Dat kan heel makkelijk met DigiD.

Beschrijving

Als u naar het buitenland verhuist, dan doet u hiervan aangifte bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit doet u vanaf vijf dagen voor vertrek. U kunt uw emigratie niet eerder doorgeven.

Let op

Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Daarbij moeten alle vertrekkende gezinsleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt de verhuizing naar het buitenland dan niet digitaal melden.

Melding

U kunt uw vertrek naar het buitenland  online melden met DigiDexterne-link-icoon.

Een afspraak maken?

U kunt het vertrek ook persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie. U moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs meenemen. Wij werken alleen op afspraak. Maak hier uw een afspraakexterne-link-icoon

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat natuurlijk ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Let op: In sommige landen heeft u voor inschrijving een bewijs van uitschrijving uit Nederland nodig. Wilt u bij de aangifte duidelijk vermelden of u een bewijs van uitschrijving wilt ontvangen?

Voorwaarden

De aangifte van vertrek mag gedaan worden door:

  • de persoon zelf (vanaf 16 jaar)
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen tot en met 15 jaar
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • curatoren voor de persoon die onder curatele gesteld is 

Let op: Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Daarbij moeten alle vertrekkende gezinsleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt de verhuizing naar het buitenland dan niet digitaal of schriftelijk melden.