Meldpunt problemen met verhuurders

Huurders die een woning in de particuliere sector huren -corporaties en woningstichtingen zijn uitgezonderd- kunnen vermeende misstanden melden bij een gemeentelijk meldpunt. Op deze manier kan de gemeente ingrijpen bij misstanden. Bij overtreding van de Wet goed verhuurderschap kan de gemeente handhavend optreden of een boete opleggen.

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschapexterne-link-icoon van kracht geworden. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars voorkomen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. 

Wat kunt u melden?

Dit zijn de regels van goed verhuurderschap, waarover u een melding kunt doen:

 • Verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 • Verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 • Verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • Verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • Verhuurder moet huurders goed informeren. Over rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan). Over de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt. Over contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken. Over informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Over de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 • Verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wetexterne-link-icoon staan.
 • Verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt de verhuurder aan een buitenlandse werknemer, dan moet de verhuurder ook:

 • Huurcontract vastleggen, los van het werkcontract
 • Huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Huurt u van de woningcorporatie WBO Wonen en heeft u een melding over de woningcorporatie, dan kunt u (ook) terecht bij de interne klachtenprocedureexterne-link-icoon

Hoe kunt u een melding doen?

Huurders die op dit moment klachten hebben over ongewenst verhuurgedrag, kunnen dit melden via: info@oldenzaal.nl of telefonisch via  +31 541 58 81 11. U kunt ook een melding doen via ons online contactformulier.

Probeer de missstanden zo duidelijk te omschrijven. Ook de contactgegevens van de verhuurder moeten worden vermeld.

Wat gebeurt er met mijn melding?

We bekijken per melding wat de juiste vervolgstappen zijn. Alleen als u uw gegevens achterlaat kunnen wij een terugkoppeling geven.

Het kan zijn dat we:

 • Contact met u opnemen om concrete hulp te bieden.
 • Contact met u opnemen en naar meer informatie vragen of een andere instantie om meer informatie of hulp vragen.
 • U doorverwijzen naar een andere instantie die u kan helpen.
 • Overgaan tot handhaving. We nemen hierover eerst contact met u op.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over rechten en plichten rondom huren ook op op de website Huurcommissieexterne-link-icoon

Het meldpunt in de gemeente Oldenzaal is in ontwikkeling. Later kan zowel via DigiD als anoniem een melding worden gedaan.