Melding gesloten bodemenergiesysteem

Beschrijving

Het is verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem bij ons te melden. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (meer dan 70 kW) is er een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Het is belangrijk uw bodemenergiesysteem te melden. Bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar staan, kunnen elkaar onderling negatief beïnvloeden. Hierdoor wordt de opbrengst minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden, voorkomen we negatieve beïnvloeding.

Lees meer over open en gesloten bodemenergiesystemen .

Melding

Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem gebeurt online via het Omgevingsloket Home - Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon  U krijgt toegang tot het Omgevingsloket met uw DigiD (particulieren) of uw eHerkenning (bedrijven).

De Omgevingsdienst Twente ontvangt en behandelt de meldingen in opdracht van de gemeente Oldenzaal. 

Na aanmelding volgt een registratie in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Met deze registratie wordt uw systeem ook ‘zichtbaar’ op de WKO-toolexterne-link-icoon. Woningeigenaren en initiatiefnemers van bouwprojecten krijgen via deze website inzicht in de mogelijkheden van bodemenergie. De WKO-tool berekent op een eenvoudige manier de kansen, kosten en terugverdientijden van een bodemenergiesysteem. Dit geldt voor een woning of een ander gebouw. De WKO-tool houdt in de berekening rekening met de bodemsystemen die gemeld en geregistreerd zijn.

Kosten

Er zijn geen kosten (leges) verbonden aan een melding. Aan een vergunningaanvraag zijn wel kosten verbonden. Deze kosten vindt u in onze tarieventabel van de legesverordeningexterne-link-icoon

Bijzonderheden

Ook bestaande systemen melden

De ligging van de bestaande gesloten systemen is bij de gemeente Oldenzaal vaak niet bekend omdat er voor 2013 geen meldingsplicht was. Om goed met elkaar rekening te kunnen houden en onderlinge beïnvloeding te voorkomen, is het belangrijk dat ook de ligging van de bestaande gesloten systemen bekend wordt. Het melden van deze bestaande systemen is niet verplicht, maar kent wel voordelen. Het voordeel van het melden van een geïnstalleerd gesloten bodemenergiesysteem is dat dit systeem dan wettelijk wordt beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later wordt geplaatst in uw directe omgeving.