default iconMelding gesloten bodemenergiesysteem

Beschrijving

Sinds 1 juli 2013 is het verplicht de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente.  Het gaat om bodemwarmtewisselaars en bodemgekoppelde warmtepompen. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (> 70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen kunt u vrijwillig melden.

Het is belangrijk uw bodemenergiesysteem te melden. Bodemenergiesystemen die te dicht bij elkaar staan, kunnen elkaar onderling negatief beïnvloeden. Hierdoor wordt de opbrengst minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden, voorkomen we negatieve beïnvloeding.

Lees meer over open en gesloten bodemenergiesystemen .

Melding

Particulieren melden hun gesloten bodemenergiesysteem via het Omgevingsloket online. U krijgt toegang tot het Omgevingsloket met uw DigiD. Bedrijven melden hun gesloten bodemenergiesystemen via de Activiteitenbesluit Internet Module. Het bedrijf dat uw systeem gaat aanleggen of heeft aangelegd, kan de melding ook namens u doen.

Na aanmelding volgt een registratie in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Met deze registratie wordt uw systeem ook ‘zichtbaar’ op de WKO-tool. Woningeigenaren en initiatiefnemers van bouwprojecten krijgen via deze website inzicht in de mogelijkheden van bodemenergie. De WKO-tool berekent op een eenvoudige manier de kansen, kosten en terugverdientijden van een bodemenergiesysteem. Dit geldt voor een woning of een ander gebouw. De WKO-tool houdt in de berekening rekening met de bodemsystemen die gemeld en geregistreerd zijn.

Kosten

Aan de melding of vergunningsaanvraag zijn geen kosten (leges) verbonden.

Bijzonderheden

Melding bestaand gesloten bodemenergiesysteem

Voor 1 juli 2013 was er geen meldingsplicht voor gesloten bodemenergiesystemen. Hierdoor is de ligging van deze systemen vaak niet bij de gemeente bekend. Melding van uw systeem is niet verplicht, maar kent wel voordelen. Het gesloten bodemenergiesysteem wordt dan namelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding van een ander systeem in de directe omgeving dat later geplaatst wordt.

Meer informatie over het melden van bestaande systemen kunt u vinden in de brochure Registratie van bestaande bodemwarmtewisselaars/bodemgekoppelde warmtepompen.