Bodemenergie/Warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag is een vorm van bodemenergie. Het is een duurzame manier om uw woning of pand te verwarmen en te koelen. Bij bodemenergie wordt gebruikgemaakt van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de ondergrond tot 500 meter. Deze methode leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO²-uitstoot.

Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open en gesloten. Beide systemen kennen een andere regelgeving. 

Open bodemenergiesysteem

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken en vervolgens na gebruik voor verwarming of verkoeling weer terug in de bodem gebracht. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en voor verwarming opgewarmd door een warmtepomp. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. Een open bodemenergiesysteem wordt ook wel warmte/koude opslag (WKO) of koude/warmte opslag (KWO) genoemd.

Installeren van open bodemenergiesysteem

Voor de installatie van een open bodemenergiesysteem heeft u in het kader van de Waterwet een vergunning voor het onttrekken van grondwater nodig. Deze vergunning wordt verleend door de Provincie Overijsselexterne-link-icoon.

Gesloten bodemenergiesystemen

Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof bodemlussen/ leidingen die gevuld zijn met water en vaak een antivriesmiddel. Het water in de bodemlussen komt niet in contact met het grondwater.  Een andere benaming is bodemwarmtewisselaar of  warmtepomp met bodemwarmte. In de winter onttrekt het systeem warmte aan de bodem. De warmte wordt via een warmtepomp doorgegeven aan het gebouw. In de zomer kan het systeem koude onttrekken aan de bodem om het gebouw te koelen. Het kan gaan om een individuele woning, een aantal woningen of een klein utiliteitsgebouw. 

Bodemenergiesysteem installeren

Het is verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem bij ons te melden. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (meer dan 70 kW) is er een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Meer informatie over melden of vergunningplicht.