Circulaire economie: wat doen wij als gemeente?

In een ideale wereld zien we afval als iets waardevols, als grondstof om keer op keer weer nieuwe hoogwaardige producten van te maken. Zover zijn we nog niet, maar als gemeente zetten we al grote stappen richting een circulaire economie. Zo verduurzamen we steeds meer onderdelen van onze bedrijfsvoering, onze openbare ruimtes en onze gebouwen. Stap voor stap maken we de transitie naar een circulaire economie.

Deze transitie betekent dat we op een compleet andere manier moeten kijken naar grondstoffen, producten en afval. Als gemeente Oldenzaal willen we af van de wegwerpeconomie en stap voor stap bouwen aan een duurzaam, toekomstbestendig Oldenzaal.  Hoe we dat doen? Dat zetten we hieronder voor u op een rij.

Stap voor stap naar een circulaire economie

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Met maatschappelijk verantwoord inkopen, ook wel duurzaam inkopen genoemd, bedoelen we dat we als gemeente niet alleen naar de prijs van producten of diensten kijken, maar ook naar de effecten van hetgeen we inkopen op het milieu en naar sociale aspecten. Hiervoor hanteert de gemeente Oldenzaal de landelijke richtlijnen voor duurzaam inkopenexterne-link-icoon. Bij alle aanbestedingen boven de 100K hanteren we daarnaast de zogeheten SROI-voorwaarden. SROI staat voor social return on investment en houdt in dat de aannemer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet.

Daarnaast besteden we binnen de gemeente aandacht aan:

  • duurzaam gebruik van koffieautomaten: koffiebekers worden meerdere malen gebruikt en daarna ingezameld. Hiervan wordt vervolgens toiletpapier gemaakt. Ook zamelen we koffieresidu in, zodat dit verwerkt kan worden tot nieuwe producten.
  • duurzaam drukwerk, wat we waar mogelijk laten bezorgen door fietskoeriers.
  • duurzaam ingerichte toiletten, die zijn voorzien van handdoekrollen van biokatoen.
  • in het stadhuis en de gemeentewerk scheiden we ons afval.
  • het bedrijfsrestaurant van de gemeente Oldenzaal wordt op duurzame wijze gerund door De Werkwijzer, waar wordt gelet op gezonde voeding, het verminderen van verpakkingen en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerkingsverband Betonketen Twente

De gemeente Oldenzaal is aangesloten bij Betonketen Twente. Dit netwerk van Twentse gemeenten en bedrijven werken samen aan CO2-arm en circulair beton. Onderling delen we kennis en ondersteunen we innovaties. In de bestekken schrijven we daarnaast enkel duurzaam beton voor. Denk aan asfaltmengsels die voor een groot deel uit gerecycled materiaal bestaan.

Duurzaam rioolonderhoud

Wanneer riolering aan het einde van zijn levensduur is, kan het vervangen of gerelined worden. Bij relinen worden riolen gerenoveerd zonder ze open te breken. In plaats daarvan wort een kous van polyester aangebracht aan de binnenkant van de oude riolering. Zo ontstaat een weer een sterke buis met een nieuwe levensduur van 50 tot 70 jaar. Deze rioolrenovatietechniek is een stuk duurzamer, omdat er veel minder CO2 wordt uitgestoten dan bij reguliere rioolvervanging. Alle kunststof buizen die niet gerelined kunnen worden, gaan retour aan de leverancier voor verwerking in nieuwe producten.

Hergebruiken van groen

Soms is het nodig om een boom te kappen. In dat geval krijgt het een nieuwe bestemming als bijvoorbeeld klim- en speelboom, zoals die op het groene schoolplein van basisschool De Leemstee in Berghuizen. Ook ingezamelde bladeren, plaatsen we op verschillende plaatsen in Oldenzaal in depot om te fermenteren. Een ideale grondstof voor het bemesten van weilanden.

Reviseren straatmeubilair

Straatmeubilair, bijvoorbeeld buitenbanken, picknicktafels en plantenbakken, gaan langer mee wanneer ze goed worden onderhouden. In de wintermaanden brengen we een deel van het straatmeubilair naar de werkplaats voor een gedegen controle en waar nodig een opknapbeurt. Dit noemen we reviseren. In het voorjaar wordt het meubilair weer teruggeplaatst. Dit verlengt de levensduur van het meubilair.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zetten we in op het verduurzamen van consumptie en productiepatronen.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.