venture iconOldenzaal4GlobalGoals

Samen op weg naar een duurzame wereld

Gemeente Oldenzaal is één van de ‘Global Goals Gemeenten’ in Nederland. In Oldenzaal worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omarmd en vertaald naar beleid en uitvoering. De Global Goals moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Met verschillende projecten en activiteiten willen we hier aan bijdragen en het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroten.

Vlag hijsen voor de Global Goals - gemeente Oldenzaal - 2022

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Wat zijn de Global Goals?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals), simpelweg Global Goals, zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren. Meer informatie over de Global Goals vindt u op de website van SDG Nederland.

Global Goals doelstellingen

Oldenzaal4GlobalGoals

Gemeenten kunnen lokaal een grote impact maken door zelf het goede voorbeeld te geven, maar ook door inwoners en organisaties actief te betrekken en uit te dagen om ook mee te doen. In Oldenzaal richten we ons onder andere op het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een leefbare en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en kwalitatief en participatief bestuur.

Hoe doen we dit?

  • Door op het gebied van duurzaamheid en energietransitie samen te werken met de drie andere Noordoost-Twentse gemeenten, Tubbergen, Dinkelland en Losser. Meer informatie hierover vindt u op de website van Energie van Noordoost Twente.
  • Door in het coalitieprogramma de ambitie op te nemen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen en gezond Oldenzaal.
  • De gemeente Oldenzaal heeft samen met alle basisscholen een ‘Global Deal’ gesloten, dit is een soort intentieverklaring om met de Global Goals aan de slag te gaan.
  • Door als grensgemeente ook onze internationale contacten te betrekken.
  • Door de leefbaarheid te vergroten met betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte.
  • Door op het gebied van Maatschappij en Zorg samen te werken met de 14 Twentse gemeenten.
  • Door ons aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede.
  • Door partner te zijn van Natuur en Milieu Overijssel voor de realisatie van Groene Schoolpleinen.
  • Door samenwerking te zoeken en afspraken te maken met ondernemers, scholen en initiatieven.

Global goals organisaties

Steeds meer organisaties in Oldenzaal werken met of vanuit de Global Goals aan een duurzame toekomst, waaronder: 

Doet u ook mee?

Natuurlijk kunnen we dit niet alléén, daarom zoeken we partners in en rondom Oldenzaal. Bent of kent u een inwoner, bedrijf of project dat geïnspireerd is door Global Goals en wilt u dat delen? Dan horen we dat graag, want goed voorbeeld, doet goed volgen! 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier