Oldenzaal4GlobalGoals

Samen op weg naar een duurzame wereld

De gemeente Oldenzaal is een van de ‘Global Goals Gemeenten’ in Nederland. In Oldenzaal omarmen wij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Die hebben wij vertaald naar beleid en uitvoering. De Global Goals moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat willen wij tegen 2030 bereiken. Met verschillende projecten en activiteiten willen we hieraan bijdragen. Wij willen het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroten.

Vlag hijsen voor de Global Goals - gemeente Oldenzaal - 2022

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Wat zijn de Global Goals?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) noemen we Global Goals. Deze zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te realiseren. Meer informatie over de Global Goals vindt u op de website van SDG Nederlandexterne-link-icoon.

Global Goals doelstellingen

Oldenzaal4GlobalGoals

Gemeenten kunnen lokaal zelf het goede voorbeeld te geven. Ook kunnen ze inwoners en organisaties actief betrekken en uitdagen om ook mee te doen. In Oldenzaal richten we ons onder andere op:

 • het terugdringen van ongelijkheid;
 • maatschappelijke integratie;
 • een leefbare en veilige leefomgeving;
 • duurzame productie en consumptie;
 • kwalitatief en participatief bestuur.

Hoe doen we dit?

 • Door op het gebied van duurzaamheid en energietransitie samen te werken met de drie andere Noordoost-Twentse gemeenten, Tubbergen, Dinkelland en Losser. Meer informatie hierover vindt u op de website van Energie van Noordoost Twenteexterne-link-icoon.
 • Door in het Raadsprogramma aan te geven dat Oldenzaal een Global Goals gemeente is. Hiermee geven wij aan dat wij duurzaamheid toepassen in de breedst mogelijke zin van het woord. Dat gaat van het verminderen van armoede tot aan het toepassen van duurzame energie, en van het voeren van klimaatactie tot aan het geven van kwaliteitsonderwijs en alles daar tussenin.
 • De gemeente Oldenzaal sluit met basisscholen een ‘Global Deal’. Dit is een soort intentieverklaring om met de Global Goals aan de slag te gaan.
 • Door als grensgemeente ook onze internationale contacten te betrekken.
 • Door de leefbaarheid te vergroten met betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte.
 • Door op het gebied van Maatschappij en Zorg samen te werken met de 14 Twentse gemeenten.
 • Door ons aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoedeexterne-link-icoon.
 • Door partner te zijn van Natuur en Milieu Overijsselexterne-link-icoon voor de realisatie van Groene Schoolpleinenexterne-link-icoon.
 • Door samenwerking te zoeken en afspraken te maken met ondernemers, scholen en initiatieven.

Global goals organisaties

Steeds meer organisaties in Oldenzaal werken met of vanuit de Global Goals aan een duurzame toekomst, zoals: 

Doet u ook mee?

Natuurlijk kunnen we dit niet alléén. Daarom zoeken we partners in en rondom Oldenzaal. Bent of kent u een inwoner, bedrijf of project dat geïnspireerd is door Global Goals? En wilt u dat delen? Dan horen we dat graag, want goed voorbeeld, doet goed volgen!