Collecte en kledinginzameling

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dat collecterooster krijgen landelijke collecterende fondsen een collecteperiode toegewezen. Deze landelijke collecterende fondsen hebben een doorlopende collectevergunning van de gemeente Oldenzaal.

Voor organisaties aan wie geen collecteperiode is toegewezen op het landelijk collecterooster en die geld of goederen wil inzamelen door het houden van een collecte of donateursactie, heeft een collectevergunning nodig. Een collectevergunning wordt alleen verleend voor een periode die in het collecterooster niet aan een landelijk collecterend fonds is toegewezen (een ‘vrije’ periode in het landelijke collecterooster).  Aan de collectevergunning worden voorschriften verbonden.

Wij houden het collecterooster voor de gemeente Oldenzaal bij op www.cbf.nl/collecterooster/roosters. Als u op deze pagina zoekt op de gemeente Oldenzaal kunt u precies zien welke collectes in welke week gehouden worden.

Kleding

Voor het inzamelen van kleding gelden andere regels. Voor het inzamelen van kleding worden per jaar maximaal 4 organisaties aangewezen.

Als er meer dan vier verzoeken zijn, dan worden de vier inzamelingen volgens het volgende systeem verdeeld:

  • gemeentelijk doel gaat vóór op regionaal doel
  • regionaal doel gaat vóór op landelijk doel
  • landelijk doel gaat voor een internationaal doel.

Vergunning aanvragen of een verzoek doen?

De vergunning aanvragen of een verzoek doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel Collecte- en kledinginzameling te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

 

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek van een collecte- of kledinginzameling zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.