Collecte en kledinginzameling

Vergunning aanvragen of een verzoek doen? De vergunning aanvragen of een verzoek doen kan via de Vergunningenchecker. Kies de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel Collecte- en kledinginzameling te klikken. Lees aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Beschrijving

Het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dat collecteroosterexterne-link-icoon krijgen landelijke collecterende fondsen een collecteperiode toegewezen. Deze landelijke collecterende fondsen hebben een doorlopende collectevergunning van de gemeente Oldenzaal.

Voor organisaties aan wie geen collecteperiode is toegewezen op het landelijk collecterooster en die geld of goederen wil inzamelen door het houden van een collecte of donateursactie, heeft een collectevergunning nodig. Een collectevergunning wordt alleen verleend voor een periode die in het collecterooster niet aan een landelijk collecterend fonds is toegewezen (een ‘vrije’ periode in het landelijke collecterooster).  Aan de collectevergunning worden voorschriften verbonden.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek van een collecte- of kledinginzameling zijn geen kosten verbonden.

In het landelijke collecteroosterexterne-link-icoon kunt u precies zien welke collectes in Oldenzaal gehouden worden.

Kleding

Voor het inzamelen van kleding gelden andere regels. Voor het inzamelen van kleding worden per jaar maximaal 4 organisaties aangewezen.

Als er meer dan vier verzoeken zijn, dan worden de vier inzamelingen volgens het volgende systeem verdeeld:

  • gemeentelijk doel gaat vóór op regionaal doel
  • regionaal doel gaat vóór op landelijk doel
  • landelijk doel gaat voor een internationaal doel.
Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Vergunning wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Geef wijzigingen door in de  Vergunningintakerexterne-link-icoon.