College B&W stelt accommodatieplan binnensport vast

21 november 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De gymzalen en sporthallen van de gemeente Oldenzaal dateren grotendeels uit de jaren ’70 of daarvoor. Een groot deel is sterk verouderd. Daarnaast is de akoestiek in de meeste zalen slecht. Er moeten dan ook de komende jaren grote investeringen worden gedaan om te komen tot toekomstbestendige binnensportaccommodaties. Dat blijkt uit het accommodatieplan binnensport dat het college van B&W heeft vastgesteld en dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

In de eerste 2 jaar (2023 en 2024) ligt de prioriteit bij de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool en de revitalisatie van de gymzaal aan de Helmichstraat. Het is de bedoeling om de nieuwbouw van de gymzaal van de Franciscusschool gelijk te laten lopen met de vernieuwbouw van de Franciscus-school. In de periode 2025-2029 staat de nieuwbouw van de gymzaal aan de Meijbreestraat, van sporthal De Kolk en de gymzalen bij TCC locatie Lyceumstraat op de planning. Daarnaast wordt de gymzaal aan de Tulpstraat gesloopt en vindt een upgrade van de inventaris van sporthal Vondersweijde plaats. Sporthal De Thij blijft hetzelfde. Wel wordt gekeken of in de sporthal extra kleedkamers kunnen worden gerealiseerd.

Samen met onderwijs- en sportpartners

De gemeente Oldenzaal heeft in afstemming met de schoolbesturen, directies en vakleerkrachten van de Oldenzaalse scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en met de verenigingen een accommodatieplan binnensport opgesteld. Het accommodatieplan binnensport geeft een totaalbeeld van de opgave voor de binnensportaccommodaties in Oldenzaal voor de komende 20 jaar. Op basis van de visie op sportaccommodaties, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en de bouwkundige staat van een gebouw is bepaald welke binnensportaccommodaties de komende jaren vernieuwd moeten worden. Daarnaast moeten akoestische maatregelen voor diverse accommodaties worden uitgevoerd.

Wethouder van Sport Rob Christenhusz: “Voor de Oldenzaalse binnensportaccommodaties zijn grote investeringen nodig, ondanks dat de financiële huishouding van de gemeente Oldenzaal onder druk staat. Deze investeringen zijn echt nodig. Want alleen door de verouderde accommodaties aan te pakken, zorgen we dat leerlingen en inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen in accommodaties die veilig, toegankelijk en toekomstbestendig zijn. Daarom moet een besluit worden genomen wat te doen met de verschillende accommodaties.”

Naar de raad

Het college van B&W legt het accommodatieplan binnensport in december ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.