Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke dinsdag. Dan neemt het college besluiten over voorstellen.

Bijna alle besluiten zijn openbaar. Sommige besluiten zijn niet openbaar omdat de privacy van mensen die erbij betrokken zijn zwaarder weegt.

Besluiten

Hieronder vindt u de besluitenlijst van de afgelopen 6 weken. Wilt u oudere lijsten bekijken? Ga dan naar het archief van deze websiteexterne-link-icoon en selecteer de datum van de lijst die u wilt bekijken. 

Bekijk de besluiten

Besluiten 2024:

Besluiten 2023:

Besluiten 2022 :