Contact met de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie staat open voor de ideeën van de inwoners van Oldenzaal. U kunt als inwoner een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Heeft u een suggestie voor de rekenkamercommissie neem via de griffie van uw gemeente contact op met de rekenkamercommissie. U kunt de griffie bereiken: