Denk en doe mee

U kunt als burger op verschillende manieren uw mening geven aan de gemeenteraad.

 

Om tijdens de raadsvergadering goed beslagen ten ijs te komen, onderzoeken raadsleden politieke en bestuurlijke zaken. In het politiek forum ontmoeten zij burgers, bestuurders en politici. Er worden gesprekken gevoerd met bewoners, presentaties gehouden en raadsvoorstellen besproken. Ook komen wethouders toelichting geven. De bijeenkomst bestaat uit een discus-siedeel en een besluitvormingsdeel. Zo worden besluiten sneller genomen.

Spreekrecht

U kunt zelf ook meepraten. De gemeenteraadsleden van Oldenzaal horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. Maak gebruik van het spreekrecht in het politiek forum: per onderwerp in maximaal vijf minuten zeggen wat u van een voorstel vindt. Het politiek forum vindt elke twee weken plaats in het stadhuis, op maandagavond van 19.30 - 22.00 uur. In drie ruimtes zijn er bijeenkomsten, waarin forumleden vragen stellen. De raadsleden bereiden zich hierop voor met een digitale vergaderbundel, waarin alle stukken staan van elk vergaderpunt. De agenda van het politiek forum wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke advertentiepagina KOM, in weekblad de Glimlach.

Inspreken

Als u wilt inspreken, meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de griffie van de gemeenteraad. Dit kan tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via (0541) 58 81 29 of griffie@oldenzaal.nl. Meld op welke datum en bij welk onderwerp u wilt inspreken. Op de avond zelf neemt u op tijd plaats op de tribune; de voorzitter geeft aan wanneer u aan de beurt bent.

Onderwerpen

De agenda van het politiek forum vindt u vijf dagen voor het politiek forum op de gemeentelijke informatiepagina KOM en op de website van de gemeenteraad.

Regels voor het inspreken

• U krijgt aan het begin van het onderwerp maximaal vijf minuten het woord.
• De voorzitter kan u als spreker onderbreken.

Onderwerpen die van het spreekrecht zijn uitgezonderd

• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
• een besluit van het gemeentebestuur waar zienswijzen voor kunnen of konden worden ingediend;
• benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• een onderwerp waarover een klacht kan of kon worden ingediend;
• een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter eerder al voldoende aan de orde is geweest.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het politiek forum en uw invloed? Stel uw vraag via griffie@oldenzaal.nl of (0541) 58 81 29.

 

Heeft u iets te zeggen over een onderwerp dat niet behandeld wordt tijdens een politiek forum of raadsvergadering? Stuur de gemeenteraad een brief of e-mail via De gemeenteraad van Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal of griffie@oldenzaal.nl. Uw bericht wordt geregistreerd, opgenomen in het raadsinformatiesysteem en gepubliceerd op de site van de gemeente Oldenzaal (per 1 oktober 2016), als ingekomen stuk. Uw brief is dus openbaar en vindbaar via internet. Op de eerstvolgende raadsvergadering wordt uw brief behandeld. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen, het secretariaat van de griffie is telefonisch te bereiken op (0541) 58 81 29.

De gemeente Oldenzaal gaat per 1 oktober 2016 de ingekomen stukken openbaar publiceren op de gemeentelijk website. De wet stelt grenzen aan de toelaatbaarheid van de publicatie van persoonsgegevens op internet, daarom worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.