Denk en doe mee

Politiek forum

Om tijdens de raadsvergadering goed beslagen ten ijs te komen, onderzoeken raadsleden politieke en bestuurlijke zaken. In het politiek forum ontmoeten zij burgers, bestuurders en politici. Er worden gesprekken gevoerd met bewoners, presentaties gehouden en raadsvoorstellen besproken. Ook komen wethouders toelichting geven. De bijeenkomst bestaat uit een discussiedeel en een besluitvormingsdeel. Zo worden besluiten sneller genomen.

Spreekrecht

Het is mogelijk om in te spreken bij een politiek forum. De gemeenteraadsleden van Oldenzaal horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. U kunt hiervoor twee werkdagen voor het politiek forum contact opnemen met het secretariaat van de griffie via griffie@oldenzaal.nl. Vergeet in uw email niet uw naam en telefoonnummer te vermelden zodat we contact met u kunnen opnemen over uw inbreng.

Het politiek forum vindt elke twee weken plaats in het stadhuis, op maandagavond van 19.30 - 22.00 uur. In twee ruimtes zijn er bijeenkomsten, waarin forumleden vragen stellen. De raadsleden bereiden zich hierop voor met een digitale vergaderbundel, waarin alle stukken staan van elk vergaderpunt. De agenda van het politiek forum wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke advertentiepagina KOM, in weekblad de Glimlach.

Inspreken

Als u wilt inspreken, meldt u zich twee werkdagen vooraf aan bij het secretariaat van de griffie van de gemeenteraad via (0541) 58 81 29 of griffie@oldenzaal.nl. Meld op welke datum en bij welk onderwerp u wilt inspreken.

Onderwerpen

De agenda van het politiek forum vindt u vijf dagen voor het politiek forum op de gemeentelijke informatiepagina KOM en op de website van de gemeenteraad.

Regels voor het inspreken

  • Het secretariaat van de griffie spreekt van tevoren met u af hoe u kunt inspreken tijdens het Politiek Forum;
  • Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens een Raadsvergadering;
  • De voorzitter kan u als spreker onderbreken.

Onderwerpen die van het spreekrecht zijn uitgezonderd

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan
  • een besluit van het gemeentebestuur waar zienswijzen voor kunnen of konden worden ingediend
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een onderwerp waarover een klacht kan of kon worden ingediend
  • een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter eerder al voldoende aan de orde is geweest.

Wilt u meer weten over het politiek forum en uw invloed? Stel uw vraag via griffie@oldenzaal.nl of (0541) 58 81 29.

Brief schrijven of mailen

Heeft u iets te zeggen over een onderwerp dat niet behandeld wordt tijdens een politiek forum of raadsvergadering? Stuur de gemeenteraad een brief of e-mail via De gemeenteraad van Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal of griffie@oldenzaal.nl. Uw bericht wordt geregistreerd, opgenomen in het raadsinformatiesysteem en gepubliceerd op de site van de gemeente Oldenzaal als ingekomen stuk. Uw brief is dus openbaar en vindbaar via internet. Op de eerstvolgende raadsvergadering wordt uw brief behandeld. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen, het secretariaat van de griffie is telefonisch te bereiken op (0541) 58 81 29.

De gemeente Oldenzaal publiceert de ingekomen stukken op de gemeentelijk website. De wet stelt grenzen aan de toelaatbaarheid van de publicatie van persoonsgegevens op internet, daarom worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.