Duurzame verbouwing Franciscusschool stap dichterbij

14 februari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

De Franciscusschool is een van de oudste schoolgebouwen in Oldenzaal en is dringend aan vernieuwing toe. Uit onderzoek is gebleken dat vernieuwbouw de beste en meest duurzame optie is. Om het gebouw te verduurzamen, een gezond binnenklimaat te realiseren en de monumentale waarde van het gebouw te behouden, is een aanvullend krediet nodig. Het college van B&W stelt voor aan de raad om dit aanvullende krediet beschikbaar te stellen aangezien de plannen goed aansluiten bij de ambities op het gebied van duurzaam en goed onderwijs. Zo wordt de levensduur van dit unieke en karakteristieke gebouw met 40 jaar verlengd.

In de meerjarenbegroting van de gemeente is voor de vernieuwbouw van de school een bedrag opgenomen van € 3 miljoen (prijspeil 2021). De uitvoeringskosten zijn door inflatie de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarnaast brengen het monumentale karakter, het gasloos maken van de school en het voldoen aan Frisse Scholen klasse B voor een gezond binnenklimaat extra kosten met zich mee. De hogere investering leidt tot hogere jaarlijkse kosten. Deze kunnen deels ten laste worden gebracht van de jaarlijkse stelpost inflatie en deels worden extra huuropbrengsten ontvangen. Uiteindelijk stijgen de jaarlijkse kosten in de begroting met € 65.000. Het college stelt de raad voor om zowel het bestaande alsook het aanvullende krediet beschikbaar te stellen. Dat betekent wel dat de verwachte tekorten van de gemeente hoger worden.

Uitvoering en planning

Doelstelling van het schoolbestuur is om in 2024 te starten met de vernieuwbouw van de Franciscusschool en om begin 2026 intrek te nemen in de vernieuwde school. Tijdens de verbouwing maken de leerlingen gebruik van vrijstaande ruimtes in het gebouw van Twents Carmel College aan de Potskampstraat.

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het benodigde aanvullende krediet.