Eén wijkverbeterplan voor Glinde-Hooiland

26 maart 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

De afgelopen maanden heeft de gemeente Oldenzaal wijkbewoners van Glinde-Hooiland gevraagd welke dromen en ideeën zij voor hun wijk hebben, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders willen zien in de wijk. Dit ging over ruimtelijke thema’s, maar ook over sociale thema’s. Alles wat is opgehaald heeft de gemeente in een wijkverbeterplan voor Glinde-Hooiland verwerkt. Eén plan dat gebruikt wordt bij alle toekomstige ontwikkelingen in de wijk. Waardoor de hele wijk klaar is voor de klimaatopgave en het fijn leven is. 

Samen met partners (Cogas, WBO Wonen, Impuls, Wijkracht en Vitens) en wijkbewoners is de gemeente aan de slag gegaan met het wijkverbeterplan. Op verschillende momenten konden wijkbewoners meedenken, zoals bij een wijkbijeenkomst, via inloopmomenten en vervolgsessies. Op basis hiervan en op basis van de kennis van professionals zijn uitgangspunten geformuleerd voor het wijkverbeterplan. De komende 10, 15 jaar moet er namelijk veel gebeuren in Glinde-Hooiland: wegen, verlichting, ondergrondse leidingen, etc. En dat wil de gemeente slim aanpakken, door werkzaamheden en onderwerpen te combineren en samen te werken met partners. Door de handen ineen te slaan, is het mogelijk om zowel op het ruimtelijke gebied (speelplekken, verkeer, etc.) als het sociale gebied (een plek om te ontmoeten, elkaar helpen in de wijk, etc) mooie stappen te zetten.  

Waarom één wijkverbeterplan? 

Door klimaatverandering nemen de kansen toe dat Oldenzaal meer last krijgt van droogte, wateroverlast en hittestress. Om die problemen te verminderen passen we ons aan de klimaatverandering aan. Glinde-Hooiland is erg versteend, met weinig ruimte voor water en groen. De klimaatverandering vraagt daarom om een herinrichting van de wijk. Daarnaast staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk in Glinde-Hooiland. Wat kan helpen is het versterken van samenleven in de wijk. Door één wijkverbeterplan, wil de gemeente samen met partners bij toekomstige ontwikkelingen de kansen zowel op ruimtelijk als op sociaal gebied slim en efficiënt benutten. Waardoor de wijk klaar is voor de toekomst. 

Wijkplan vaststellen en aanvullend budget nodig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het wijkverbeterplan vast te stellen. Daarnaast is een aanvullend budget nodig om aan de slag te gaan in de wijk. Het college stelt de raad daarom ook voor de financiële gevolgen van de uitvoering van de ambities uit het wijkverbeterplan als nieuw beleid af te wegen bij de Kadernota 2025. Wanneer het aanvullende budget beschikbaar is en het wijkverbeterplan vastgesteld is door de raad (raadsvergadering 23 april), volgt de uitwerking op straatniveau. Bij ieder project zijn de uitgangspunten uit het wijkverbeterplan de basis

Meer informatie? 

Lees het (voorlopige)wijkverbeterplan en meer informatie.