Ereburger

Het ereburgerschap wordt uitsluitend verleend aan personen die zich in uitzonderlijke mate verdienstelijk hebben gemaakt door Oldenzaal op wetenschappelijk, sportief, maatschappelijk, cultureel of economisch terrein.

Meer informatie

U kunt bellen met een medewerker van kabinetszaken via (0541) 58 81 11 of kabinetszaken@oldenzaal.nl.